Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Un pas més a prop de la futura llei contra el malbaratament alimentari

Un pas més a prop de la futura llei contra el malbaratament alimentari

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO, 2011), el 32% de tots els aliments produïts al món es malgasta i és important reduir les nostres pèrdues d’aliments al llarg de la cadena de subministrament, des del camp fins a la taula. Els efectes són molt positius i van des de la protecció de la biodiversitat i reducció d’emissions de CO₂, la disminució de pèrdues econòmiques i social, fins a la redistribució d’aliments per abordar problemes de pobresa i salut pública. A Catalunya, segons dades de l’Agència de Residus, el malbaratament alimentari a les llars, comerços al detall i la restauració va ser de 262.471 tones anuals. És a dir que cada persona malbarata 35 quilos per any, l’equivalent a un 7% dels aliments adquirits, i aquest és el responsable d’entre el 8 i el 10% de les emissions globals amb efecte d’hivernacle.

La futura llei contra el malbaratament alimentari té per objectiu reduir a la meitat els residus alimentaris per càpita en la venda al detall i en el consum, així com disminuir un 20% la pèrdua d’aliments al llarg de la cadena de producció i subministrament. La llei millora la identificació i comptabilització tant qualitativa com quantitativa en tots els elements, incloent-hi una perspectiva global del sistema alimentari, considerant part de la cadena de subministrament tant les deixalles d’aliments en el camp com la quantitat de desaprofitament generat fins a arribar a la taula de cada llar. A més, prioritza la prevenció en l’àmbit de la producció, adquisició i gestió alimentària fomentant acords entre els agents de la cadena i entitats socials o bancs d’aliments per evitar el desaprofitament i excedents. I regula l’espigolament, mancat de reconeixement ara com ara, per garantir una unificació dels processos en tot el territori, atorgant seguretat jurídica als ciutadans, productors i iniciatives socials.

Així mateix, és necessari una ràpida reglamentació de tot el que es disposa amb la coordinació dels diferents territoris i entitats locals, per començar a aplicar la llei com més aviat millor. Seria oportú determinar els terminis per a desenvolupar el reglament d’aquesta Llei, així com per a l’elaboració del pla estratègic nacional i de les CCAA i de les guies del sector. La nova llei fa un pas important en la prevenció de pèrdues i desaprofitament alimentari, especialment, en el moment actual on venim patint una elevada inflació, escassetat i dèficit de recursos (aigua, energia, etc.), emergència climàtica i pobresa alimentària.

Tenim l’oportunitat d’aconseguir que la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari es converteixi en un benefici per a tota la societat a través de l’economia circular i l’eficiència de recursos. I des de Femarec som conscients que del paper de les persones consumidores en l’eliminació del malbaratament alimentari, a través de planificar les nostres compres, emmagatzemar correctament els aliments i vigilar tot el que ja tenim. És a dir, comprar el necessari i usar tot el que es compra.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat