Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

IV Congrés de l’Acció Social a Catalunya, ‘Serveis socials, transversalitat i inclusió social’

IV Congrés de l’Acció Social a Catalunya, ‘Serveis socials, transversalitat i inclusió social’

Aquesta setmana s’està celebrant IV Edició del Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat, sota el lema ‘Serveis socials, transversalitat i inclusió social’ amb la voluntat de facilitar la trobada de tots els agents que formen el sector i compartir coneixement i experiències per situar al nostre territori com a referent europeu en l’estudi de la gestió i la tècnica dels serveis socials. El congrés s’adreça principalment als professionals de l’àmbit d’afers socials; serveis socials públics, entitats del tercer sector social i empreses proveïdores.

Inclusió.cat vol posicionar-se com un instrument potenciador de la innovació, el coneixement i la professionalització del sector, i consolidar-se com a referent per a totes les persones que configuren el Sistema Català de Serveis Socials. Les novetats d’aquest any d’ençà que es va iniciar aquest congrés, organitzat pel Departament Drets Socials i la UVic-UCC mitjançant la Càtedra de Serveis Socials, és la celebració a la capital d’Osona. Hi assisteixen 380 participants, entre professionals, entitats, acadèmics, investigadors, responsables polítics, estudiants i altres experts.

En aquesta edició s’ha treballat en la necessitat d’abordar la inclusió des de diferents àmbits com el laboral, el residencial, el social i l’educatiu, a més de temes com la cronificació de la vulnerabilitat o el paper, els riscos i oportunitats de la tecnologia i les dades per a la inclusió social, concretament sobre si ajuden en la inclusió o creen barreres.

Al llarg d’aquest congrés s’han celebrat sessions plenàries i debats, amb la participació de diferents experts i agents destacats del sector que han reflexionat sobre el present i futur dels serveis socials. També han participat diferents sectors externs als serveis socials que han exposat el seu posicionament i propostes sobre el sector per tal de garantir els drets i necessitats bàsiques que es troben les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió. Durant els dos dies, s’ha compartit coneixement i experiències amb l’objectiu d’enfortir les disciplines acadèmiques i professionals en l’àmbit dels afers socials.

Les temàtiques tractades en edicions anteriors han estat “Atenció integrada social i sanitària des dels serveis socials”, “Promoció de l’autonomia personal i atenció des de la proximitat” i “Serveis Socials i Acció Comunitària: promoció i prevenció”.

Femarec és una cooperativa d’acció social que treballa des del 1991 per la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, atenent les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació continuada a professionals, Servei de Salut Mental, Centre Especial de Treball, serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, Servei de Prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat