Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

En el 2021, 247 persones es van inserir laboralment a través dels Itineraris d’Inserció de Femarec

En el 2021, 247 persones es van inserir laboralment a través dels Itineraris d’Inserció de Femarec

Els Itineraris d’Inserció són un servei personalitzat d’orientació, formació i inserció sociolaboral, alternatiu a la formació convencional.

A partir de detectar quins aspectes de la persona participant dificulten o faciliten la millora de les seves competències socials i professionals, és a dir, les seva capacitat de trobar o mantenir un lloc de feina, des del servei es crea la ruta que haurà de seguir i se l’acompanya en tot el procés envers la inserció sociolaboral.

L’itinerari es treballa des de tres projectes:

 • Projecte de vida.
 • Projecte professional.
 • Projecte comunitari.

En el 2021 hi van participar 999 persones
de les que 247 (25%) van aconseguir inserir-se al mercat laboral.


Eixos de treball

 • Aprenentatge significatiu, sumar coneixements nous aprofitant els que ja es tenen.
 • Intervenció sistèmica, treballar tots els aspectes que afecten la persona (educatiu, familiar, econòmic, …).
 • Treball per competències, identificar i millorar els coneixements i habilitats generals i concrets de l’especialitat professional.
 • Pedagogia de les TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i el Coneixement), les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i TEP (Tecnologies de l’Empoderament i la Participació).
 • Treball amb suport i seguiment de les persones inserides al lloc de feina.
 • Igualtat d’oportunitats, oferir les mateixes oportunitats ocupacionals a totes les persones.
 • Perspectiva de gènere, actuar sempre sense discriminar per raó de gènere.
 • Treball en xarxa i comunitari, relacionar l’itinerari en l’entorn i recursos socials.

A qui van dirigits?

 • Persones amb discapacitat i especials dificultats.
 • Joves.
 • Dones.
 • Persones immigrants.
 • Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Persones amb Trastorn Mental.
 • Persones en risc d’exclusió.
 • Persones en situació d’atur de llarga durada.

Itineraris d’Inserció desenvolupats en el 2021:

SIOAS

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental

 • 69 participants
 • 30 insercions
 • 10 treball amb suport
 • 3 millores de condicions laborals

MAIS

Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania

 • 82 participants
 • 16 insercions

FEM CIM

Servei d’orientació i inserció sociolaboral dirigit a joves que han estat sota tutela de la Generalitat de Catalunya

 • 12 participants
 • 11 insercions

ORIENTA

Servei d’orientació que cerca definir i millorar el projecte professional de persones aturades derivades per les Oficines de Treball

 • 76 Participants
 • 15 insercions

LÀBORA

Servei d’orientació, formació i inserció sociolaboral de persones derivades per Serveis Socials de Barcelona

 • 460 participants per orientació
 • 190 participants per formació
 • 123 insercions

DONA’T

Servei d’orientació i inserció sociolaboral de dones en risc o víctimes de violència de gènere

 • 23 participants
 • 10 insercions

ILMO

Servei d’orientació i Inserció Laboral al Mercat Ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual

 • 35 participants
 • 22 insercions

EN CLAU DE DONA

Servei d’integració sociolaboral de dones víctimes de violència masclista

 • 12 participants
 • 8 insercions

SAO DISCAPACITAT

Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones amb discapacitat i especials dificultats

 • 40 participants
 • 12 insercions

Els itineraris d’inserció han estat possibles en l’exercici 2021 mercès a la col·laboració de:

LogosItineraris2021

Si desitges més informació dels Itineraris clica el botó:

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat