Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Programa d’Estimulació Cognitiva

Programa d’Estimulació Cognitiva

L’Equip d’Intervenció Social de Femarec desenvolupa el Programa d’Estimulació i Rehabilitació Cognitiva per a les usuàries del Centre Especial de Treball

Aquesta iniciativa s’adreça a persones:

 • Amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental en les que observem un deteriorament i que se sospita que puguin estar patint alteracions de tipus:
  • Cognitiu: orientació, atenció, velocitat de processament de la informació, llenguatge, memòria, càlcul o funcions executives
  • Conductuals: impulsivitat, irritabilitat, desinhibició, agressivitat, apatia, falta d’iniciativa
  • Emocionals: trastorn adaptatiu, ansietat, depressió, debilitat emocional
 • En les que s’observa un canvi de personalitat
 • Que verbalitzen queixes subjectives de memòria
 • Que no estiguin seguint un tractament neuro-psicològic extern
 • Que tinguin antecedents com: accident vascular cerebral, traumatismes cranioencefàlics, tumors, epilèpsia, malalties neuro-degeneratives, trastorn d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Que tinguin antecedents familiars de malaltia neurològica

La intervenció es realitza a través de la plataforma en línia d’estimulació i rehabilitació cognitiva Guttmann NeuroPersonalTrainer, una eina online adreçada a professionals de la neurorehabilitació que cerca mitjançant les noves tecnologies oferir tractaments personalitzats eficaços i eficients per pacients que han patit algun tipus d’afectació neurològica.

L’objectiu d’aquesta intervenció és:

 • Comprendre millor les alteracions que presenten
 • Desenvolupar estratègies que permetin compensar les alteracions neuropsicològiques
 • Millorar la funcionalitat en la vida quotidiana
 • Optimitzar les funcions superiors
 • Prevenir i/o alentir el deteriorament cognitiu
 • Acudir a serveis especialitzats, amb el nostre acompanyament, si s’observa i es detecta possible deteriorament no explicable, per exemple, per l’envelliment normal.

L’Equip d’Intervenció Social, un dispositiu al servei de les usuàries del Centre especial de Treball

El departament d’EIS (Equip d’Intervenció Social) de Femarec, vetlla pel benestar físic i psicològic de les persones usuàries/treballadores amb discapacitat i especials dificultats del nostre Centre Especial de Treball (CET). En aquest sentit dissenya una oferta de serveis destinats a prevenir i/o pal·liar les possibles dificultats, alteracions o complicacions que puguin aparèixer derivades de la seva discapacitat.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat