Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Expressió Corporal en temps de Covid-19

Expressió Corporal en temps de Covid-19

La crisi de la Covid-19 ha marcat un abans i un després en el nostre dia a dia. A Femarec, per tal de mantenir les diverses activitats i garantir el benestar de les persones usuàries, hem adaptat els nostres programes davant de la situació actual.

Un exemple d’aquest canvi és l’activitat d’Expressió Corporal que realitzem des del Servei de Salut Mental. Actualment, aquesta activitat s’està duent a terme amb grups reduïts i en espais delimitats per tal de respectar la distància de seguretat i possibilitar que les persones usuàries puguin fer esport sense mascareta.

A més, els espais on es realitzen tallers com el d’Expressió Corporal es troben degudament senyalitzats per facilitar que les persones amb discapacitat puguin saber quin és l’espai on s’han de realitzar els exercicis.

A més, s’ha incorporat l’ús de les noves tecnologies, eina fonamental en el context de crisi actual, tant per a la vida professional com per a la personal.

El Servei de Salut Mental de Femarec

El Servei de Salut Mental proporciona una atenció rehabilitadora psicosocial fonamentada en la intervenció centrada en la persona, és a dir, l’acompanyament al llarg d’un procés de tipus rehabilitador i comunitari amb la finalitat d’ajudar l’usuari/ària a aconseguir una millor qualitat de vida d’acord amb les seves expectatives i, alhora, portar a l’òptim el seu desenvolupament sociolaboral.

Per cada persona atesa s’elabora un pla d’atenció individualitzat, concebut com un instrument que permet que la persona, així com les persones referents en els seus diferents contextos (família, professionals de diferents serveis, grups de suport, etc.) participin d’una manera activa en el desenvolupament del Projecte Individual de Rehabilitació i Reinserció (PIRR) de la persona, per tal que pugui assolir una bona qualitat de vida (QV).

Aquest servei, doncs, suposa una inversió social que, gràcies al seu bon funcionament, proporciona beneficis a les persones amb trastorn mental i al seu entorn, adaptant-se a les necessitats específiques de cada persona usuària.

 

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat