Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Servei de Salut Mental de Femarec rep la col·laboració del Departament de Salut

El Servei de Salut Mental de Femarec rep la col·laboració del Departament de Salut

El Centre de Dia de Salut Mental de Femarec ha rebut el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, fet que ha ajudat a garantir el seu funcionament al llarg de l’any 2019.

El Centre Especial de Treball de Femarec, des de fa més de 27 anys, acull a persones usuàries-treballadores diagnosticades amb trastorn mental sever (TMS), un conjunt d’entitats psicopatològiques de la qual se’n deriven dificultats que poden afectar tant la seva vida personal com les possibilitats d’integració sociolaboral. Així, el projecte de Centre de Dia de Salut Mental és un servei de suport especial que ha ofert a les persones beneficiàries. Des de l’any 2001, aquest servei de rehabilitació comunitària atén de manera especialitzada a persones adultes amb aquest diagnòstic, amb fins rehabilitadors, normalitzadors i sociabilitzadors.

El Servei de Salut Mental de Femarec, un servei d’atenció rehabilitadora psicosocial

El Servei de Salut Mental proporciona una atenció rehabilitadora psicosocial fonamentada en la intervenció centrada en la persona, és a dir, l’acompanyament al llarg d’un procés de tipus rehabilitador i comunitari amb la finalitat d’ajudar l’usuari/ària a aconseguir una millor qualitat de vida d’acord amb les seves expectatives i, alhora, portar a l’òptim el seu desenvolupament sociolaboral.

Per cada persona atesa s’elabora un pla d’atenció individualitzat, concebut com un instrument que permet que la persona, així com les persones referents en els seus diferents contextos (família, professionals de diferents serveis, grups de suport, etc.) participin d’una manera activa en el desenvolupament del Projecte Individual de Rehabilitació i Reinserció (PIRR) de la persona, per tal que pugui assolir una bona qualitat de vida (QV).

Aquest projecte, doncs, suposa una inversió social que, gràcies al seu bon funcionament, proporciona beneficis a les persones amb trastorn mental i al seu entorn, adaptant-se a les necessitats específiques de cada persona usuària.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat