Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Memòria d'activitats 2021

Principals indicadors

Persones
amb discapacitat
i especials dificultats
contractades a Femarec
149

Persones ateses
en tptes les accions
de l’entitat
6.968

Persones vulnerables
ateses en totes
les accions de l’entitat

1.356

Total de tones
de residus gestionats 

4.077

Total persones
inserides
al mercat laboral

477*

*Cal destacar aquesta important dada d’inserció assolida en el 2021, any en que moltes empreses han seguit patint les conseqüències derivades de la pandèmia.

logo 30 anys

1991-2021

Femarec ha fet 30 anys!

Trenta anys al servei de les persones i del medi ambient

Femarec va néixer el 23 d’agost de 1991 com una entitat sense ànim de lucre, és a dir, que reinverteix tots els beneficis en el projecte i que treballa per a la inserció social, laboral i cultural de persones en risc d’exclusió. Femarec doncs, es crea ja fa trenta anys amb la voluntat de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diferència.

Per aconseguir-ho, sempre ha treballat per la inclusió amb metdologies eficaces i perdurables en el temps, que permetin aportar noves propostes d’integració social, laboral i cultural per aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que els garanteixin una atenció de qualitat.
Aquesta tasca l’hem associat des de sempre amb la promoció d’accions de defensa i cura del medi ambient.

Activitat per temes:

.

Més de 4.000 tones de residus gestionats

CET

Centre Especial
de Treball

El CET (Centre Especial de Treball) és un centre productiu de béns i serveis dirigit a afavorir la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. A més, aquest personal compta amb un seguit de serveis socials complementaris a l’activitat laboral.

Centre Especial de Treball registrat amb el codi T-00071.

Llegeix més →

CET_61_usuari_COVID

En el Centre Especial de Treball de Femarec hi treballen 149 persones amb discapacitat i especials dificultats,  d’elles 124 són sòcies de la Cooperativa

CET_75

Al CET prioritzem feines d’un elevat valor afegit i que contribueixin a la cura mediambiental.

CET_76

Apostem per la transició energètica incorporant vehicles de baixes emissions, més respectuosos amb el medi ambient

CET_Destrucci_Confidencial-1

Ampliem per oferir un servei millor

Aquest 2021 el departament de Gestió de Residus de Femarec ha viscut una important transformació que ha comportat una destacada millora i augment de les seves instal·lacions.

En concret, s’ha instal·lat una nova planta de triatge a la zona de Destrucció Confidencial i una altra cinta de triatge a la zona de Gestió de Residus. Així doncs ara compta amb tres cintes que permeten un augment significatiu del volum de material gestionat i a l’hora, una selecció molt més acurada dels residus millorant-ne, de manera considerable, el resultat final.

Aquesta millora es tradueix en una reducció important del residu anomenat “banal”, és a dir, aquell que no és aprofitable i que anirà a parar a l’abocador. Això representa un gran benefici per al medi ambient doncs l’alliberem de tones d’escombraries que d’altra manera s’hi acumularien.

Producció dels principals serveis del CET en el 2021

icona_serveis_GR
2964 tones gestionades
21.295 serveis realitzats
100 tipus de residus tractats
icona_serveis_DestruccioConfidencial
1.113 tones destruïdes
16 tipus de residus tractats
icona_serveis_quadresElectrics
12.811 quadres elèctrics fabricats
icona_serveis_MatOficina
72.430 articles servits
icona_serveis_Canastretes
400 canastretes i bouquets produïts
icona_serveis_vestuariLaboral
4.760 peces servides
icona_serveis_lots
4.815 lots servits
icona_serveis_manipulats
34.198 unitats manipulades
icona_serveis_accessibilitatCog
45 documents adaptats i validats
icona_serveis_PotTeatre
6 representacions fetes
icona_serveis_TreballSuport

Treball amb suport

Neteja
Suport administratiu
Missatgeria

Serveis amb Certificació de Qualitat:

icona_ISO_qualitat
icona_ISO_MedAmb
icona_ISO_destrucconfidencial_2
CET_logos_2020

Ambulancias Domingo, S.A.
Anticimex 3D Sanidad Ambiental, S.A.
Antonio Puig, S.A.
Asociación Proa (Proactiva Open Arms)
Assoc de Families per a l’Ajuda al Poliomelitic
Barcelo Condal Hoteles S.A.
Casa Ametller, S.L.
Cementos Molins, S.A.
Cultivar, Central Distribuidora de Frutas y Hortalizas, S.A.
Daba, S.A.U.
Danone, S.A.
Ètnia Barcelona S.L.
Ferrer Internacional, S.A.
Freudenberg Sealing Technologies, S.L.U.
Fundació Blanquerna
Fundació Catalana per a la Sindrome de Down
Fundació Esade
Fundació Institut Guttmann
Fundació Intermón Oxfam
Fundació Jesuïtes Educació
Fundación Palo Alto
Imagina Media Audiovisual, S.A.U.
Impala Network Solutions S.L.
Ita Clínic Bcn, S.L.
Kemira Iberica, S.A.
Levi Strauss, S.A.
Mediaproducción, S.L.U.
Novartis Farmacéutica, S.A.
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
Productos Alimenticios Gallo S.L.
Reial Automòbil Club Catalunya, S.A.
S.A. Damm
Schneider Electric España, S.A.U.
Silgan Dispensing Systems Barcelona S.L
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A.
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.
Suministros Eléctricos Industriales Anton Teixidó,
Thyssenkrupp Materials Iberica, S.A.
Tüv Rheinland Ibérica Inspect.,Certif.& Testing,S.A.
Vueling Airlines, S.A

..

5.819 participants
en accions de formació i orientació

Formació

Una atenció innovadora, personalitzada i integral

A Femarec orientem i acompanyem a les persones en edat adulta per trobar feina i/o per requalificar-se i millorar les seves competències professionals.

La nostra aposta prioritza l’aprenentatge experiencial o vivencial per sobre del teòric com a metodologia d’actuació.

Llegeix més →

rollUp2017
1654776099869

Vista de la nau destinada a formació.
Formem a les persones participants en un entorn el més similar possible a l’empresa real.

Dona_Portattil

Formació online
El Departament de Formació ofereix més de 80 especialitats de formació professionalitzadora subvencionada en format online

EMFO Empresa i Formació

Formacio_01

El Departament d’Empresa i Formació té per objectiu millorar les aptituds professionals de les persones, siguin a l’atur o no, a través de la formació.

D’aquesta manera es vol aconseguir per a elles una preparació tècnica i personal que les capaciti per a aconseguir o millorar una ocupació de qualitat.

Des de 1994 ofereix aquest servei a través d’una metodologia innovadora i una àmplia oferta de cursos de nombrosos àmbits professionals tan en modalitat presencial com online.

En aquests gairebé trenta anys s’han fet més de 15.000 cursos per prop de 200.000 persones.

El Departament d’Empresa i Formació s’estructura en quatre àmbits principals:

 • Formació in company: Per a treballadors d’empreses i ajuntaments
 • Formació per a Certificats de Professionalitat dirigida a persones en situació d’atur
 • Formació Professionalitzadora subvencionada per a persones prioritariament en actiu
 • Formació per a persones amb certificat de discapacitat

5.820

Alumnes

416

Cursos

31.065

Hores formació

477

Insercions

Accions per àmbits d'actuació:

 • 281 cursos realitzats
 • 7.253 hores de formació
 • 3.600 alumnes
 • 33 cursos realitzats
 • 12.900 hores de formació
 • 445 alumnes
 • 83 cursos realitzats
 • 2.362 hores de formació
 • 1.602 alumnes
 • 19 cursos realitzats
 • 8.500 hores de formació
 • 173 alumnes
 • 265 ofertes obertes
 • 419 llocs de pràctiques
 • 1.757 candidatures enviades a empreses
 • 477 Persones inserides

Itineraris d’Inserció

Disp_01

Els Itineraris d’Inserció són un servei personalitzat d’orientació, formació i inserció sociolaboral, alternatiu a la formació convencional.

A partir de detectar quins aspectes de la persona participant dificulten o faciliten la millora de les seves competències socials i professionals, és a dir, les seva capacitat de trobar o mantenir un lloc de feina, des del servei es traça l’itinerari i se l’acompanya en el camí que haurà de seguir cap a la inserció sociolaboral.

L’itinerari es treballa des de tres projectes:

 • Projecte de vida.
 • Projecte professional.
 • Projecte comunitari.
 • Aprenentatge significatiu, sumar coneixements nous aprofitant els que ja es tenen.
 • Intervenció sistèmica, treballar tots els aspectes que afecten la persona (educatiu, familiar, econòmic, …).
 • Treball per competències, identificar i millorar els coneixements i habilitats generals i concrets de l’especialitat professional.
 • Pedagogia de les TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i el Coneixement), les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i TEP (Tecnologies de l’Empoderament i la Participació).
 • Treball amb suport i seguiment de les persones inserides al lloc de feina.
 • Igualtat d’oportunitats, oferir les mateixes oportunitats ocupacionals a totes les persones.
 • Perspectiva de gènere, actuar sempre sense discriminar per raó de gènere.
 • Treball en xarxa i comunitari, relacionar l’itinerari en l’entorn i recursos socials.

999

Persones ateses

247

Insercions

Accions per programes:

Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania

 • 82 persones ateses
 • 16 insercions

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental

 • 69 persones amb discapacitat ateses
 • 30 insercions
 • 10 treball amb suport
 • 3 millores de condicions laborals

Servei d’orientació que cerca definir i millorar el projecte professional de  persones aturades derivades per les Oficines de Treball.

 • 76 persones participants
 • 15 insercions

Servei d’orientació i inserció sociolaboral de dones en risc o víctimes de violència de gènere

 • 23 dones participants
 • 10 insercions

Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • 40 persones participants
 • 12 insercions

Servei d’orientació, formació i inserció sociolaboral de persones derivades pels Serveis Socials de Barcelona.

 • 650 persones participants
  • 460 participants per orientació
  • 190 participants per formació
 • 123 insercions

Servei d’Orientació i Inserció Laboral al Mercat Ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual

 • 35 persones participants
 • 22 insercions

Servei d’integració sociolaboral de dones víctimes de violència masclista

 • 12 dones ateses
 • 8 insercions

Servei d’orientació i inserció sociolaboral dirigit a joves que estan o han estat sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència

 • 9 persones participants
 • 11 insercions
 • Persones amb discapacitat i especials dificultats
 • Joves
 • Dones
 • Persones immigrants
 • Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania
 • Persones amb Trastorn Mental
 • Persones en risc d’exclusió
 • Persones en situació d’atur de llarga durada
logosMem21_Formacio

Empreses i ens col·laboradors:
Abd. Asoc. Bienestar y Desarrollo
ACS Recycling Electronics de Catalunya, S.L.
Ag. de Desenv. del Ripollès
Aj. d’Arenys de Munt
Aj. de Badalona
Aj. de Cornella de Llobregat
Aj. de Montgat
Aj. de Riells i Viabrea
Aj. de Ripollet
Aj. de Sant Adrià del Besos
Aj. de Sant Boi de Llobregat
Aj. de Sant Feliu de Guíxols
Aj. de Sant Vicenç dels Horts
Aj. El Masnou
Aj. Montornès del Vallès
Al Agua Patos Diseños S.L.
Anytime Sant Antoni S.L.
Ara Vinc, S.L.
Asoc. Antioqueños Unidos en Catalunya por Colòmbia
As. Adepsi
Ass. Arep per la Salut Mental
Ass. Solidança
Barcelona de Serv. Municipals, S.A.
Caltor Actividades 2009, S.L.
Cambra del Comerç Ind. i Navegació de Barcelona
Caprabo S.A.
Cem Besos
Cementiris de Barcelona S.A.
Centro Mater Misericordiae
Clece, S.A.
Com. Palma Terciarios Trinitarios Hogar el Temple
Conforama España S.A.
Cong. de Madres de Desamp. de San José de Montaña
Consell Comarcal del Vallès Occ.
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.
Def-Aten Lexia S.L.
Diset
Enciclopèdia Catalana
Escola Apiaria
Eulen Serv. Sociosanitarios S.A.
Europa Gestión Geriátrica, S.L.
Fed. Catalana Esports de Persones amb Discapacitat
Fed. Allem Agrupació d’Entitats Lleidatanes d’Atenció a Persones Discapacitades
Fed. Catalana de Famílies Monoparentals
Fed. d’Associacions de Veïns i Veïnals de Barcelona
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya
Fotoempresas Photo Studio, S.L.
Frigorífics Ferrer
Fsc. Inserta Fundosa
Fund. Sanitaria Hosp. de Mollet
Fundació Cares
Fund. Privada Mas Alborna
Fund. Puigvert
Gremi de Serrallers de Catalunya
Grup Barna Porters
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrat Cor
Hermes Logistica
Institució Pedagògica Sant Isidor, S.A.
Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Klein Iberica
Luxury Hotels International of Spain, S.L.U.
Movilpack Nueva Generación de Servicios. S.L.
Ona-Cdiap, S.L.
Pat. Agrup. Pro Minusválidos Psíquicos Com De Inca
Servifruit
Silgan Dispensing Systems Barcelona S.L
Supermercados Sabeco S.A.U
Teb Bellvitge, S.C.C.L.
Tiger
Urbacet S.L.
Werkhaus, S.L. S.C.S.

184 persones ateses
per l'Equip d'Intervenció Social

EIS

Equip
d'intervenció social

Metode_EIS
EIS_01

Acompanyem a les persones amb discapacitat i especials dificultats envers el seu apoderament per una vida digna i de qualitat.

Intervenció Social

EIS_01

L’Equip d’Intervenció Social s’encarrega de donar suport a les persones treballadores, usuàries i participants amb discapacitat i especials dificultats.

L’equip professional atén a persones dels serveis de  formació, dels itineraris d’inserció, del servei prelaboral i del CET.

L’objectiu de la intervenció és que aquestes persones aconsegueixin la màxima autonomia personal i laboral. També, es realitzen activitats per facilitar la inserció en l’entorn social i cultural.

Àmbits d'actuació

149 persones ateses

En el 2021 han treballat al CET 149 persones amb discapacitat i especials dificultats.
L’Equip d’Intervenció Social té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les usuàries treballadores mitjançant el treball i l’activitat laboral. Gran part de la intervenció va dirigida a dissenyar adaptacions per tal de disminuir els efectes de l’envelliment prematur.

35 persones ateses

Aquests dos programes s’adrecen a persones que necessiten una preparació en hàbits i habilitats laborals i socials abans d’aconseguir la inserció laboral.
El Servei Prelaboral atén a persones amb diagnòstic de trastorn mental i el Servei d’Inserció Socio-Laboral (SISL) a persones amb discapacitat intel·lectual.


Els dos serveis realitzen activitats grupals:

 • Tallers d’ajustament laboral que imiten entorns laborals reals.
 • Activitats d’ajustament personal i social per potenciar l’autonomia de la persona.
 • Tallers d’orientació professional i de tècniques de recerca de feina.

El Servei de Salut Mental de Femarec és un dispositiu que, des de l’any 2001 atén de manera especialitzada a persones adultes amb problemes de salut mental des d’una perspectiva rehabilitadora, inclusiva i normalitzadora.

El Servei compta amb el valor afegit d’acompanyar i atendre la salut mental de les persones treballadores del CET. L’objectiu és augmentar la seva qualitat de vida i el seu funcionament en l’entorn personal i laboral.

La intervenció es desenvolupa a través de seguiments i d’activitats que s’emmarquen en 6 eixos: activitat física i salut, benestar emocional, lleure, autonomia, atenció a la cronicitat i l’envelliment, i atenció a les famílies.

Programa d’atenció i suport personalitzats a les famílies de les persones usuàries dels diferents serveis de l’entitat.

Es realitzen entrevistes i seguiments individuals, xerrades monogràfiques i grups d’ajuda mútua. Aquest any hem tractat en especial els temes “Envelliment actiu de les persones amb discapacitat” i “Prestacions econòmiques vinculades a la discapacitat”.

Activitat realitzada

 • Expressió corporal.
 • Relaxació i ioga.
 • Espai de dones.
 • Parlem-ne (psico-educació).
 • Expressió plàstica.
 • Gestió del lleure.
 • Taller d’idiomes.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Taller de cuina i compra.
 • Sortides culturals i de lleure a l’agost.
 • Sortides de cap de setmana.
 • Càpsules informatives.
 • Assemblea
 • Suport en preparació d’oposicions a persones treballadores del CET.
 • Jardineria i “L’Hortet”.
 • Taller d’oficis administratius.
 • Taller d’oficis múltiples.
 • Neteja professional.
 • Manipulats.
 • Refem, empresa imaginària que compta amb els departaments de comunicació, administració i producció; i on les participants del servei desenvolupen aquests papers professionals.
  Activitats d’orientació laboral.
 • Visites a altres centres especials de treball.
 • Xerrada sobre seguretat digital i xarxes socials a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
 • Xerrada sobre sexo-afectivitat.
 • Formació en eines informàtiques.
 • Acreditació de competències professionals de l’àmbit de la neteja
 • Sortides culturals i de lleure en període estival:
  • Visita a exposicions i espais culturals.
 • Sortides culturals i de lleure en cap de setmana, participació en el programa ofert per Apropa Cultura:
  • Assistència a espectacles teatrals de la oferta cultural dels teatres de la ciutat de Barcelona.

…….

La Fundació

Solidaritat responsable

La Fundació Femarec és una institució que busca la cooperació de les empreses per impulsar i finançar els projectes de suport a la inclusió de col·lectius vulnerables que realitza la cooperativa Femarec.

Es va crear el maig de 1997 amb el suport d’empreses i personalitats destacades del país i cada persona i organització que s’hi suma ajuda a través de donacions, donant veu a qui no en té, impulsant activitats i assessorant per donar suport en tots els àmbits d’actuació del projecte

Llegeix més →

240.171,60 €

Total d’aportacions rebudes
des de la Fundació

Projectes finançats amb aportacions de la Fundació en el 2021

 

Projectes

 

IMPORT €

SERVEI D’ENVELLIMENT SALUDABLE (FER+SA GRAN)

28.800,00 €

SAO DISCAPACITATS

      129.871,60 € 

ESPAI DE LES FAMÍLIES 

28.000,00 € 

SERVEI DE SUPORT I REHABILITACIÓ EN SALUT MENTAL

          36.500,00 € 

POT-TEATRE            17.000,00 € 

……

Dades de l'entitat en el 2021

Dades referides a l'equip humà:

Treballadors/ores per departaments

Plantilla total 287 persones

Punt groc e1623823207845  Oficines i administració, 26

Punt blau01  CET i Salut Mental, 185

Punt vermell01  Formació i Inserció,  76

Distribució de la plantilla del CET

Plantilla del CET 185 persones de les quals:

Punt groc e1623823207845  Amb discapacitat 149

Punt blau01  Sense discapacitat 36

Distribució de la plantilla per sexe

Punt groc e1623823207845  Dones 44%

Punt blau01  Homes 56%

Distribució per categories

Punt groc e1623823207845  Dones 127

Punt blau01  Homes 161

Dades econòmiques:

Ingressos:

Origen

Total ingressos: 11.343.980,80 €

Punt blau01 Vendes i prestació de serveis: 4.142.960,27 €
Punt vermell01 Subvencions públiques: 6.939.634,33 €
Punt groc e1623823207845 Aportacions privades: 261.386,20 €

Per departaments

Vendes
i prestació de serveis
Subvencions
públiques
Aportacions privades
i altres
Punt blau01 CET* 3.827.835,55.- 1.413.072,39.- 21.214,60.-
Punt vermell01 Formació i Inserció 315.124,73.- 5.526.561,94.- .-
Punt groc e1623823207845 Fundació Femarec 240.171,60.-
Total 4.142.960,27.- 6.939.634,33.- 261.386,20.-

*Centre Especial de Treball  

Despesa:

Destí

Total despesa: 10.991.214,83€

Punt lila01 Sous i salaris: 5.779.738,84 €
Punt groc e1623823207845 Infraestructures: 5.211.475,99 €

Per departaments

Sous i salaris Altres despeses 
Punt lila01 CET* 3.461.845,17.- 2.423.609,29.-
Punt groc e1623823207845 Formació i Inserció 2.317.893,67.- 2.547.695,10.-
Punt vermell01 Fundació Femarec 240.171,60.-
Total 5.779.738,84.- 5.211.475,99.-

*Centre Especial de Treball

Política Ambiental

Producció energia fotovoltaica 48.326 kWh
Consum elèctric 313.418 kWh
Consum d'aigua 2.538 m3
La Façana Verda ha eliminat una mitjana de 208Kg/m2 de CO2
Consum gasoil 30.109,2 l.
Consum de GLP 1.189,63 l.
Consum de GNC 1.835,30 l.
Els residus generats es recuperen a través d'empreses degudament autoritzades

Xarxes d’entitats a les quals pertany Femarec

Femarec es relaciona amb altres entitats del nostre àmbit d’actuació a través de diverses xarxes i associacions per tal de poder desenvolupar els nostres projectes i incidir amb més eficàcia en la societat.
Actualment pertanyem a les següents:

logosMem21_Xarxa

……

30 anys #iseguim

Notícies destacades de l'any:

Lloc

Adreça

Torrent de l'Estadella, 46
08030 Barcelona
about2-img-12

Telèfon

93 415 94 17 / 93 284 64 69
about2-img-13

Email

femarec@femarec.cat
comercial@femarec.cat
Accessibilitat