Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Femarec presenta el Pla LGTBIQ+ per evitar discriminacions del col·lectiu en l’entorn laboral

Femarec presenta el Pla LGTBIQ+ per evitar discriminacions del col·lectiu en l’entorn laboral

3 de cada 10 persones LGB han patit alguna agressió verbal a la feina per la seva orientació sexual en els últims cinc anys, el 74% més d’una vegada. Són dades de l’estudi Discrminiación de las personas Trans y LGTBI en el ámbito laboral en España en 2023 de la UGT que conclou que les violències en l’entorn laboral estan molt esteses i són normalitzades tant pel col·lectiu que les pateix com per les persones que en són testimonis.

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ que se celebra cada 28 de juny volem donar a conèixer el Pla LGTBIQ+ de Femarec que s’ha posat en marxa aquest últim més i tindrà una vigència de 4 anys.

El pla té com a objectiu  garantir la igualtat d’oportunitats del col·lectiu, prevenir i erradicar la discriminació i odi per motius d’orientació sexual, identitat, expressió de gènere i identitat sexual, i violències contra les persones LGTBIQ+ defensant així la igualtat i diversitat en el lloc de treball i promovent un entorn laboral segur i inclusiu.

El document s’ha treballat a través d’una comissió negociadora formada per dues persones representants de l’entitat i dues persones del Comitè d’Empresa representants de les persones treballadores.

Inicialment, es va realitzar un qüestionari entre les persones treballadores per realitzar una diagnosi de la situació actual i es van detectar alguns aspectes a millorar o reforçar que es van traduir en mesures correctives i/o accions de millora que s’aplicaran durant la vigència del pla.

Com actuar davant d’una discriminació LGTBIQ+?

El nou pla inclou un Protocol d’actuació per a la prevenció i l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBIQ+.

La denúncia la pot fer la persona afectada i qualsevol altra que hagi presenciat un possible cas d’assetjament per mitjà del Canal de Denúncies de Femarec que està disponible a la nostra pàgina web. Cal evitar la intervenció particular seguir el protocol i vehicular-ho a través del canal de denúncies.

La Comissió d’Assetjament LGTBIQ+ estudiarà el cas garantint la confidencialitat, protegint la intimitat i la dignitat de les persones afectades i es prendran les mesures correctores que considerin necessàries. Finalment, es farà un seguiment per veure com evoluciona la situació.

En el pla es descriuen les tipologies de discriminació, violència i assetjament més habituals amb l’objectiu que les persones treballadores puguin identificar-les i denunciar-les.

Altres accions previstes

En els pròxims quatre anys s’han previst una sèrie d’accions i mesures per garantir la igualtat del col·lectiu i prevenir-ne les discriminacions i situacions d’assetjament en l’àmbit laboral:

  • Accions de formació i sensibilització dels equips per treballar la tolerància i el respecte pel col·lectiu LGTBIQ+.
  • Treballar amb empreses proveïdores i col·laboradores que fomentin la diversitat sexual i de gènere.
  • Crear la “Guia de llenguatge inclusiu” a l’entitat i millorar-lo a tota la documentació i comunicació de l’entitat perquè ningú se senti exclòs.
  • Canviar la simbologia dels lavabos perquè sigui inclusiva i retirar els urinaris masculins.

Pel que fa al reclutament i selecció de personal, o a la promoció interna de les treballadores des de Femarec ja s’estan realitzant amb criteris igualitaris i inclusius de caràcter objectiu, allunyant-se de qualsevol mena de biaix per raó de raça, sexe, gènere, identitat sexual i des d’una visió inclusiva i respectuosa.

Amb l’entrada amb vigor d’aquest nou Pla LGTBIQ+ reafirmem el nostre compromís en fonamentar un entorn de treball segur i respectuós amb la dignitat i els drets fonamentals de les persones treballadores, en què hi haurà tolerància zero davant l’assetjament i violència contra les persones del col·lectiu.

De forma anual es revisarà la vigència del pla per introduir les modificacions que siguin necessàries amb la voluntat que la seva implementació sigui real i efectiva i s’adapti a la normativa legal del moment.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat