Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Promovem valors

El Projecte Femarec es defineix a partir de tres aspectes que serveixen com a guia per a totes les actuacions que promou l'entitat. Aquests són la missió, la visió i els valors.

Missió (què fem)

Potenciem i desenvolupem les competències professionals i personals des de dos pilars bàsics: amb la formació i l’apoderament; i amb el treball constant per a la integració social, laboral i cultural de les persones que atenem.

Visió (què volem ser)

Un projecte de referència en la recerca eficient de resultats socials i econòmics, mitjançant l'atenció holística de la persona i fomentant la corresponsabilitat dels sectors públic i privat, esdevenint el seu nexe.

Valors (els nostres principis ètics)

Solidaritat, integració, professionalitat, eficàcia, compromís, il·lusió, superació, perseverança i innovació.
Accessibilitat