Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
(Nivell 1) ADGD0408

DURADA: 430 hores

 • Teoria 390 hores (Combinació de teòrica i pràctica) 
 • Pràctiques en empreses 40 hores 

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Operadors/ores de central telefònica.
 • Teleoperadors/ores
 • Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
 • Empleats/ades de finestreta de correus.
 • Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.
 • Taquillers/Taquilleres.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Auxiliar d’informació.
Warehouse worker driver in uniform at storage warehouse
 1. Tècniques administratives bàsiques d’oficina
  • Informació bàsica de l’ordinador
  • Correu electrònic i Google calendar
  • Classificació de correspondència
  • Correus i missatgeria
  • Contracte laboral i nòmines
  • Documentació administrativa
  • Facturació
  • Ús de CRM (Dolibarr)
  • Comandes de material d’oficina
 2. Operacions bàsiques de comunicació
  • La comunicació
  • Comunicació oral verbal
  • Comunicació no verbal
  • La carta formal i l’ús del llenguatge
  • Habilitats socials
  • Atenció al client i telefònica (Ús de la centraleta)
 3. Reproducció i arxiu
  • Processador de text (Word)
  • Full de càlcul (Excel)
  • Bases de dades (Acces)
  • Arxiu físic
  • Arxiu digital
  • Fotocopiar, escanejar, enquadernar, guillotina i plastificar

Demana més informació o inscriu-te ara!

  Població:*

  Telèfon*

  Situació laboral

  Quin curs o cursos t'interessen?*

  >> *Camps imprescindibles <<

  Condicions especificades a l'Avis Legal i a la Politica de Privacitat

  Marca conforme estàs d'acord amb les condicions legals: (requerit)

  Accessibilitat