Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

GESTIÓ COMPTABLE i GESTIÓ ADMINITRATIVA per AUDITORIA
(Nivell 3) ADGD0108

DURADA: 630 hores

 • Teoria 550 hores (Combinació de teòrica i pràctica) 
 • Pràctiques en empreses 80 hores 

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Tècnics/ques superiors en comptabilitat i/o finances en general
 • Auditors de comptes
 • Tècnic/ca mitjà en auditoria
 • Assessor/a fiscal i tributari 
 • Tècnic/a de recolzament en auditoria i/o operacions financeres 
 • Tècnic/a de comptabilitat en general 
Warehouse worker driver in uniform at storage warehouse
 1. Gestió Comptable 
  • La Teoria Comptable.   
  • El Pla General de Comptabilitat 
  • Tractament de les masses Patrimonials 
  • Comptes anuals 
  • Anàlisi Econòmica i Financer dels comptes anuals 
 2. Gestió Fiscal 
  • Introducció a la Llei general tributària 
  • L’impost sobre Societats 
  • Impost sobre el Valor Afegit 
  • IRPF 
  • Règim Fiscal per a Empreses de Reduïda Dimensió 
 3. Implantació i control d’un sistema Comptable informatitzat (CONTASOL) 
  • Aplicacions Informàtiques de Gestió Comercial Integrada  
  • Aplicacions Informàtiques de Gestió Financer – Comptable  
  • Aplicacions Informàtiques de Gestió Tributària  
 4. Planificació d’una Auditoria 
  • Introducció a l’Auditoria 
  • Planificació de l’Auditoria 
  • Problemàtica a l’Auditoria 
  • Comunicació en l’Empresa 
 5. Auditoria de les àrees de l’Empresa 
  • Auditoria de l’Actiu 
  • Auditoria del patrimoni net 
  • Auditoria del Passiu 
  • Auditoria Fiscal 
  • Auditoria de la memòria 
  • Aplicacions informàtiques en el procés de l’Auditoria 
 6. Ofimàtica 
  • Sistema Operatiu 
  • Aplicacions informàtiques de Tractament de textos (Word) 
  • Aplicacions informàtiques de Full de càlcul (Excel) 
  • Aplicacions informàtiques de Bases de dades (Acces) 
  • Aplicacions informàtiques de Presentacions gràfiques d’informació (Power Point) 

Demana més informació o inscriu-te ara!

  Població:*

  Telèfon*

  Situació laboral

  Quin curs o cursos t'interessen?*

  >> *Camps imprescindibles <<

  Condicions especificades a l'Avis Legal i a la Politica de Privacitat

  Marca conforme estàs d'acord amb les condicions legals: (requerit)

  Accessibilitat