Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
(Nivell 2) SSCS0208

DURADA: 450 h.

 • Teoria 370 hores (Combinació de teòrica i pràctica) 
 • Pràctiques en empreses 80 hores.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.  
 • Cuidador/a de persones depenents en institucions 
 • Gericultor/a  
Warehouse worker driver in uniform at storage warehouse
 1. Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional 
  • Protocols i registres en les residències: EL PIAI
  • El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD)
  • Protocols d’actuació en la recepció i acolliment de residents. 
  • Acompanyament en les activitats de la vida diària.
  • Teleassistència avançada 
  • La planificació de les activitats de la vida diària 
 2. Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions 
  • L’adaptació a la institució de les persones dependents  
  • Tipus d’envelliment 
  • Concepte de discapacitat, diversitat de persones dependents. 
  • Tècniques d’intervenció amb persones amb demència 
  • Entrenament cognitiu 
  • Acompanyament al dol  
  • Contencions i caigudes 
  • El procés de comunicació 
 3. Suport Intervenció en l’atenció higiènic alimentària en institucions 
  • Higiene corporal 
  • Autonomia de les persones usuàries, estratègies d’intervenció. 
  • Sondatge vesical, indicacions i cures 
  • Aïllament i prevenció de malalties transmissibles 
  • Servei de menjador i administració de medicació. 
  • Manipulació d’aliments 
 4. Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions 
  • Problemes de salut 
  • Mobilitzacions i transferències de les persones dependents 
  • Presa de contents, com fer una glicèmia, prendre TA, temperatura, O2, etc 
  • Pràctiques d’aula de primers auxilis: RCP, maniobra de Heimlich i embenats 

Demana més informació o inscriu-te ara!

  Població:*

  Telèfon*

  Situació laboral

  Quin curs o cursos t'interessen?*

  >> *Camps imprescindibles <<

  Condicions especificades a l'Avis Legal i a la Politica de Privacitat

  Marca conforme estàs d'acord amb les condicions legals: (requerit)

  Accessibilitat