Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Servei de Suport a l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental

Servei de Suport a l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental

Des de Femarec i gràcies a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona hem dut a terme el Servei de Suport a l’exercici de la capacitat amb l’objectiu principal de promocionar les capacitats per prendre decisions de les persones amb dificultats intel·lectuals, cognitives o mentals i prevenir l’ús inadequat, per excés o per defecte de mesures de suport, detectant la necessitat o no de suport de la persona per a realitzar algun acte amb transcendència jurídica, dissenyant un model a mida per a cada persona, analitzant la situació en concret i l’acte jurídic que es tracti.

El criteri que se segueix en aquesta tasca d’assessorament en matèria de complement de la capacitat, en aplicació de l’establert a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, signada a Nova York el 13 de desembre del 2006, és que les persones amb discapacitat tenen dret a tot arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica, així com tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres persones en tots els aspectes de la vida, havent els estats part d’adoptar les mesures pertinents per proporcionar accés a les persones amb discapacitat al suport que puguin necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

La Convenció estableix el respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les mateixes decisions, i la independència de les persones; la no discriminació; la participació i inclusió plenes i efectives en la societat; el respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes; la igualtat d’oportunitats, i l’accessibilitat. Es reafirma el reconeixement del dret de les persones a exercir la mateixa capacitat i la necessitat que els diversos organismes, institucions i professionals proporcionin els suports necessaris per aconseguir-la. La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat insta a: (4) Conservar la capacitat jurídica de la persona, article 12. Respectar la seva autonomia i dignitat, article 3. Derogar pràctiques que portin a la discriminació, article 4. Accedir a la justícia en igualtat de condicions, article 13. Poder escollir on i amb qui viure, article 19. Posseir i controlar la seva economia en igualtat de dret, article 12. Oferir suports d’acord amb la seva personalitat, anhels i habilitats naturals.

El col·lectiu al qual s’adreça aquest projecte són les persones amb discapacitat i les seves famílies. El fet que les famílies comptin amb majors eines i estratègies de cura dels seus familiars, repercuteix en la millora de les habilitats i capacitats de les persones amb discapacitat i especials dificultats, afavorint-ne la participació plena i efectiva a la societat.

Ara, amb la nova regulació, el projecte de suport es fonamenta en el respecte a la dignitat de la persona, en la garantia dels seus drets fonamentals i en el respecte al lliure desenvolupament de la personalitat de les persones amb discapacitat i sempre sota els principis de necessitat i proporcionalitat de les mesures de suport que pugui necessitar la persona en l’exercici de la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions amb la resta de persones. Així mateix, mitjançant la figura del Facilitador, introduïda per la Convenció de NY sobre els drets de les persones amb discapacitat, assegurar que les persones usuàries participin en els processos judicials amb totes les garanties, és a dir, entenent i fer-se entendre al llarg de tot el procediment, des de la detecció de la necessitat fins a la finalització d’aquest.

La tasca social de Femarec
Des de l’any 2012, Femarec du a terme una tasca d’assessorament legal i social relacionada amb la modificació de la capacitat d’obrar i les figures de protecció jurídica, a través de la coordinació entre el seu Equip d’Intervenció Social (EIS) i l’Àrea Jurídica (AJ), assessorament adreçat tant a les persones dels diversos serveis de l’entitat, com a les seves famílies.

 

Amb la col·laboració de:
Capacitat DB

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat