Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

30 anys treballant per les persones

30 anys treballant per les persones

Femarec neix l’any 1991 com una entitat sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la inserció laboral i social de persones en situació de vulnerabilitat, perseguint dos objectius: la igualtat d’oportunitats per a les persones més desfavorides i la preservació del medi ambient.

El projecte Femarec

El projecte Femarec es defineix a partir de tres eixos sobre els que giren les actuacions que promou l’entitat:

Centre Especial de Treball

Des de 1993, especialment enfocat al treball protegit per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever. Hi treballen gairebé 150 persones amb aquestes especials dificultats. Des dels seus inicis, el Centre Especial de Treball es dedica a activitats relacionades amb la cura del medi ambient, essent la principal la gestió de residus. Prestem servei a més de 800 empreses, entre les que destaquem DABA-Nespresso, Damm, MRW, La Caixa, Clece, Vueling, Levi’s, Desigual i Atrápalo.

Accions d’inserció sociolaboral

Accions d’inserció sociolaboral, tant de caràcter ocupacional, mitjançant la formació en diversos oficis, també a persones amb discapacitat, com de caràcter més social, com els itineraris d’acompanyament i el Servei de Prelaboral.

Accions de qualificació i reciclatge

Aquestes accions estan principalment dirigides a la formació continuada de les persones professionals dels diferents àmbits d’atenció a la persona.

30 anys treballant per la cohesió social i el medi ambient

A continuació, presentem els principals resultats de la tasca duta a terme per Femarec des de l’any 1991 fins avui:

  • 45.714 persones vulnerables ateses
  • 13.586 insercions al mercat de treball
  • 70.691 tones de residus gestionades
  • 14.447 cursos realitzats
  • 180.737 professionales formades
  • 1.590 clients
  • 2.485 empreses a la borsa de feina
  • 22 produccions pròpies de la companyia de teatre

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat