Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb diversos projectes socials de Femarec

L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb diversos projectes socials de Femarec

L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19 però malgrat les dificultats, Femarec ha seguit atenent les persones més vulnerables, adaptant-se a les necessitats del moment i implementant accions d’atenció virtual.

En aquest context, Femarec ha rebut, un any més, el suport de l’Ajuntament de Barcelona en diversos projectes relacionats amb la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat i especials dificultats. Aquest ajut s’emmarca en la convocatòria de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat que atorga anualment l’Ajuntament de Barcelona.

Projectes inclusius de Femarec

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha contribuït a l’execució d’un total de cinc projectes que realitza Femarec:

Acostem-nos al lleure

Aquest projecte promou les actuacions que ofereixen una gamma d’experiències, d’activitats culturals i d’oci prou àmplia per generar preferències, interessos personals i presa de decisions, treballant així l’autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o trastorn mental sever. La seva instrumentalització es basa en facilitar l’acompanyament que doni suport a aquestes persones durant el seu procés d’inclusió en activitats ordinàries.

El projecte està subvencionat per l’IMPD.

DAFIS (Dona, Activitat Física i Salut)

El DAFIS contempla l’adaptació d’activitats físiques a les necessitats de les dones participants, en el context d’un projecte redefinit enguany i integral, la globalitat del qual té com a objectiu de base garantir la igualtat de gènere i la pluralitat.

Defugint del plantejament que pugui haver esports d’homes o de dones, però sí de l’androcentrisme, i per la premissa major de visibilitzar les dones, el nou programa ha contemplat activitats en què el grup de dones ha estat el centre d’interès.

El projecte està subvencionat per l’IBE.

Espai de les Famílies

L’Espai de les Famílies tracta d’una acció de caràcter informatiu i de recolzament, un punt de trobada i diàleg entre familiars de les treballadores i treballadors del Centre Especial de Treball (CET) amb discapacitat intel·lectual i l’equip de professionals que els i les atenen. Es treballa tant de forma individual com col·lectiva.

El projecte està subvencionat per l’IMPD.

Fer-sa+Gran

Aquest és un projecte d’actuacions transversals i complementàries a l’activitat laboral de les persones treballadores del CET, que ofereix també un seguiment individual que té especial cura del seu procés d’envelliment. L’objectiu és aconseguir que arribin amb bones condicions i un rendiment acceptable a la seva edat de jubilació o prejubilació, endarrerint els efectes de l’envelliment i el conseqüent abandonament de l’activitat laboral.

El projecte està subvencionat per l’IMPD.

Tallers Ambientals

Enguany, com a conseqüència de la Covid-19, ens hem vist obligats a reformular i renovar el projecte Tallers Ambientals, històric de l’entitat. La crisi de la pandèmia ha impedit que puguem dur a terme els tallers pràctics de reutilització d’envasos de plàstic destinats a les escoles al nostre centre. Així doncs, hem convertit la visita i el taller a les instal·lacions del Centre Especial de Treball en una visita virtual i un kit de material per a fer l’activitat a l’aula.

El material inclou un vídeo on les persones amb discapacitat, treballadores del CET, ensenyen les instal·lacions del centre de treball i narren quines tasques s’hi fan, així com la importància de la cura del medi ambient, del reciclatge i la reutilització, i de l’impacte dels envasos de plàstic. A més, es convida a les alumnes a realitzar una activitat pràctica de reutilització d’envasos de plàstic d’ús quotidià. El material audiovisual s’acompanya d’una guia pel personal docent, amb l’explicació de l’activitat i del material necessari per a portar-la a terme. Tot el material està redactat en lectura fàcil i adaptat a les edats dels escolars. El projecte està subvencionat per l’IMEB.

Volem agraïr a l’Ajuntament de Barcelona el seu suport i la seva col·laboració amb Femarec, fet que facilita la nostra tasca i suposa una gran ajuda per a la millora de la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten.

La tasca social de Femarec

Des de 1991, Femarec es dedica a facilitar la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social per diverses raons: atur, immigració, discapacitat, trastorn mental, dones, joves entre d’altres. L’entitat ha atès més de 45.000 persones d’aquests col·lectius en aquests 30 anys de trajectòria. A més, Femarec ofereix serveis a les empreses a través del Centre Especial de Treball, que dóna feina estable a unes 150 persones amb discapacitat i especials dificultats.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat