Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Un estudi demostra que algunes esquizofrènies podrien tenir un origen autoimmune

Un estudi demostra que algunes esquizofrènies podrien tenir un origen autoimmune

Un autoanticòs comú en alguns pacients podria ser al darrera d’aquest trastorn

L’esquizofrènia és un trastorn que afecta la manera com les persones actuen, pensen i perceben la realitat, i sovint és molt difícil de tractar perquè les seves causes i símptomes poden variar molt entre diferents individus.

Ara, en un article a la revista ‘Cell Reports Medicine’, un equip d’investigadors apunta a la possibilitat que alguns casos tinguin un origen autoimmune. Segons expliquen, han trobat un autoanticòs present en alguns pacients i que, en injectar-lo al cervell de ratolins de laboratori, els causa comportaments i canvis al cervell com els que produeix l’esquizofrènia.

En concret, els ratolins injectats amb l’autoanticòs van perdre facultats cognitives i es van produir canvis en el seu reflex de l’ensurt, dues modificacions associades a l’esquizofrènia en altres models animals. A més, es va detectar la pèrdua d’estructures molt importants per a la comunicació entre neurones.

Tenint en compte les grans diferències que l’esquizofrènia presenta entre pacients i els problemes per tractar-la, els resultats d’aquest estudi són prometedors i podrien ajudar moltíssim al diagnòstic i el tractament, si més no, d’algunes persones afectades.

Esquizofrenia2

El Servei de Salut Mental de Femarec, un recurs rehabilitador, inclusiu i normalitzador per a les persones amb trastorn mental.

Des del Servei de Salut Mental de Femarec, ajudem a la inserció sociolaboral de les persones amb trastorn mental sever, oferint-los formació, orientació i acompanyament per tal que aconsegueixin un lloc de feina estable i de qualitat que els permeti desenvolupar una vida normalitzada i en plena integració amb la societat que els envolta.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat