Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: #formaciosubvencionada

Femarec t’ofereix un ampli ventall de formació!
Més Formació Professional per a l’Ocupació durant l’any 2022
Més de 80 especialitats de formació subvencionada. I tu, quina tries?
L’ocupació juvenil cau en el tercer trimestre de 2022 segons el darrer informe de l’Observatori del Treball i Model Productiu
Avantatges de la formació subvencionada
La formació professionalitzadora subvencionada a Femarec
Accessibilitat