Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

L’ocupació juvenil cau en el tercer trimestre de 2022 segons el darrer informe de l’Observatori del Treball i Model Productiu

L’ocupació juvenil cau en el tercer trimestre de 2022 segons el darrer informe de l’Observatori del Treball i Model Productiu

La població activa juvenil de 16 a 29 anys a Catalunya és d’1.184.000 persones el tercer trimestre del 2022, un 18,5% del total de la població catalana segons les estimacions de l’Enquesta de població activa (EPA) publicades el passat 16 de novembre.

La població activa en el mercat laboral, ja sigui buscant feina o treballant, es xifra en 736.800 persones joves, és a dir el 62,2% del total, representant un increment de 23.700 persones més (+3,3%) respecte l’últim trimestre. Per tant, la població jove ha crescut en 43.800 persones, un 6,3% més.

Les dades sobre la població jove ocupada en aquest trimestre és de 587.400 treballadores, això significa un descens de 13.700 persones menys en aquest segon trimestre, un -2,3%. Una caiguda provocada directament pel descens de l’ocupació de joves de 25 a 29 anys, que se sitúa en un 9,2%. Mentre que el grup de 16 a 24 anys s’ha incrementat amb més de 17.400 persones, és a dir, un +6,6%. Els sectors on la caiguda ha estat més important són l’agricultura i la construcció, amb menys de 2.300 i 4.200 persones respectivament, seguits de la indústria amb un 5,2% i els serveis amb un -0,4%.

Destaca el volum més elevat de contractació indefinida juvenil al llarg d’aquest 2022 amb 376.087 contractes, és a dir, un 39% de la contractació jove i el triple de contractes respecte l’any anterior. Tot i que d’aquests contractes indefinits, prop d’un terç han estat fixos discontinus, aquesta modalitat ha experimentat un creixement molt alt en passar de 13.850 contractes en 2021 a 116.685 en 2022.

La taxa d’atur juvenil de 16 a 29 anys ascendeix al 20,3%, augmentant 4,6 punts respecte el trimestre precedent i trenca amb la tendència a la baixa que venia donant-se des de 2021. Preocupa aquesta elevada taxa d’atur juvenil, tenint en compte que és de 13,5 punts percentuals superior a la resta de la població.

Per conèixer tots els perfils d’atur juvenil, entreu a l’enllaç del Butlletí del perfil d’atur, editat per l’Observatori del Treball i Model Productiu, del Departament d’Empresa i Treball.

Dades preocupants respecte el segon trimestre, ja que la població aturada juvenil ha crescut un terç (+33,4%; 37.400 persones més), mentre la població aturada de 30 i més anys ha disminuit en un 13,1%. En termes interanuals, l’atur de 16 a 29 anys augmenta un 11,3% (15.200 persones més) i trenca amb quatre trimestres consecutius de reducció.

Des de Femarec impulsem formacions específiques adreçades a joves de 16 a 29 anys, programes que cerquen millorar l’ocupabilitat de joves, la qualificació professional o aconseguir el retorn al sistema educatiu a través de l’orientació i l’assessorament individualitzat. Si voleu conèixer els diferents programes adreçats a joves entreu a la nostra web.

 

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat