Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: #discapacidadintelectual

Servei de Suport a l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental
El projecte Empoderament de les famílies beneficia a 250 persones usuàries
Situació actual de les persones amb discapacitat intel·lectual
Propòsit Femarec
Accessibilitat