Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

La importància de la Salut Mental

La importància de la Salut Mental

El proper diumenge celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental, una commemoració promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental, que va néixer l’any 1992 per equiparar la salut mental amb la salut física. El seus objectius són sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l’estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l’atenció.

La Covid-19 i la Salut Mental

La pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la situació de salut mental, augmentant nous casos d’afeccions de salut mental i empitjorant les preexistents. A més, també s’han produït interrupcions significatives en els serveis per a trastorns mentals, neurològics i per ús de substàncies.

En el primer aniversari de la declaració de l’estat d’alarma, Salut Mental Catalunya va publicar un recull d’evidències sobre l’empitjorament de la nostra salut mental pels efectes del confinament i altres conseqüències de la pandèmia. En ell s’hi pot trobar informació sobre quins son els grups de població més afectats, la precarietat i manca de recursos en salut mental, infografies de la campanya de Salut Mental Espanya (SME), així com el manifest de la campanya “Salut mental i Covid-19 Un any després de la pandèmia” de SME.

Femarec i la Salut Mental

El Servei de Salut Mental de Femarec és un servei de rehabilitació comunitària que, des de l’any 2001, atén de manera especialitzada a persones adultes amb un diagnòstic de trastorn mental, amb fins rehabilitadors, inclusius i normalitzadors.

Des de Femarec treballem curosament per acompanyar les persones amb problemes de salut mental, apostant per la dignitat, l’empoderament i la qualitat de vida.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat