Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa

Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa

El 24,7% de la població a Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social segons l’Enquesta de condicions de vida del 2022 realitzada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En aquest sentit, una de cada cinc persones afirma que no pot mantenir la casa a una temperatura adequada a l’hivern. Avui, Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa volem posar sobre la taula la necessitat d’erradicar la pobresa a tots els països i que tothom pugui viure de manera digna i tenir accés a drets bàsics com l’alimentació, l’habitatge, l’educació o l’assistència sanitària.

L’actual conjuntura econòmica, l’alça dels preus de l’habitatge i la inflació, i la manca d’ajuts econòmics no contribueixen a revertir la situació de pobresa a Catalunya. Els col·lectius més afectatas i en risc d’exclusió social continuen sent la infància, les persones grans i la població d’origen migrat.

Amb tot, però, les persones amb discapacitat també tenen més probabilitats d’estar a l’atur i acabar en situació de pobresa. Segons un informe publicat pel Tribunal de Comptes de la Unió Europea el 2021 només el 51% de les persones amb discapacitat tenien una feina.

Programes d’inserció sociolaboral de Femarec

Femarc som una cooperativa d’acció social que treballa des del 1991 per la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió i comptem amb programes d’inserció sociolaboral per persones vulnerables:

  • FEM Oportunitats: Programa d’atenció i millora de l’ocupabilitat dirigit a persones migrants, refugiades o sol·licitants de protecció internacional.
  • FEM ILMO: Atén a persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental, amb l’objectiu d’empoderar-les per construir el seu projecte de vida i professional i millorar la seva ocupabilitat.
  • FEM CIM: Atén problemàtiques de persones joves tutelades i extutelades, especialment en l’àmbit laboral.
  • LàboraTreballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.
  • MAIS: Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • SIOAS: Integració social i laboral de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

Programa Singulars:

  • Joves Capacitats: Millora de l’ocupabilitat de persones joves amb discapacitat, no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

Des de Femarec formem part de les Entitats Catalanes d’Acció Social, que en el marc del Dia Internacional de La Pobresa organitza avui dues xerrades per reflexionar sobre la pobresa i la justícia social.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat