Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Programa d’activitats del Servei de Salut Mental de Femarec

Programa d’activitats del Servei de Salut Mental de Femarec

El Servei de Salut Mental de Femarec és un servei de rehabilitació comunitària que, des de l’any 2001, atén de manera especialitzada a persones adultes amb un diagnòstic de trastorn mental, amb fins rehabilitadors, inclusius i normalitzadors.

Per fer possible aquesta tasca té una importància destacada l’organització d’un programa d’activitats emmarcats en sis eixos interns d’intervenció comptant, a més, amb activitats transversals i monogràfics. Aquest eixos s’han definit d’acord amb una fase d’avaluació i de detecció que ha permès la seva concreció i l’elecció de les intervencions.

Eixos d’actuació del programa

 1. Activitat física i salut:
  • Taller de cuina
  • Caminades / Gimnàstica i consciència corporal
  • Estimulació i rehabilitació cognitiva
 2. Benestar emocional:
  • Benestar
  • Relaxació i meditació
  • Habilitats socials
  • Jardineria a petita escala
 3. Suport al lleure:
  • Gestió del lleure
  • Habilitats socials
 4. Desenvolupament de l’autonomia:
  • TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement)
  • Taller de cuina
 5. Atenció a la cronicitat (on s’inclou l’envelliment):
  • Estimulació i rehabilitació cognitiva
  • Caminades / Gimnàstica i consciència corporal
  • Jardineria a petita escala
 6. Atenció a les famílies

Objectius

Entre els objectius destacats que persegueix tot aquest programa d’intervenció, en destacaríem els següents:

 • Augmentar l’autoestima
 • Regular les emocions i reduir la tensió mental
 • Aprendre a empatitzar amb els demés
 • Millorar la funcionalitat en la vida quotidiana
 • Prevenir i/o alentir el deteriorament cognitiu
 • Fomentar un estil de vida actiu i saludable
 • Incloure l’exercici físic en la vida quotidiana
 • Mitigar l’estrès, la fatiga i la tensió
 • Potenciar el benestar personal
 • Deixar de pensar en el futur amb preocupació
 • Adquirir hàbits d’alimentació saludable
 • Millorar els hàbits d’ordre i higiene personal
 • Augmentar la satisfacció per la feina ben feta
 • Afavorir les relacions interpersonals, posant en pràctica habilitats socials
 • Aprendre a decidir sobre el propi lleure.
 • Fomentar l’autonomia digital. Aprendre a fer un ús segur del mòbil i d’internet
 • Promoure la creativitat

Des de Femarec treballem curosament per acompanyar les persones amb problemes de salut mental, apostant per la dignitat, l’apoderament i la qualitat de vida.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat