Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Millorem els sistemes de triatge de residus gràcies al suport de l’Agència de Residus

Millorem els sistemes de triatge de residus gràcies al suport de l’Agència de Residus

La major part dels residus que generen els nostres clients, que en la seva majoria són establiments comercials (oficines, botigues, magatzems, tallers…), són valoritzables, és a dir, que poden reciclar-se i convertir-se altra vegada en productes i matèries útils per al consum. Malgrat això, quan no es fa una correcta segregació en origen aquests residus esdevenen residus banals (brossa) i la seva destinació és dipòsit o abocador controlat o en el millor dels casos combustible per a la generació d’energia.

L’adquisició de l’estació de triatge (altell i cinta) gràcies al suport de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya ha permès millorar els processos productius i la tria de residus que ens arriben mal segregats en origen, aconseguint així valoritzar-ne un percentatge molt més alt. D’aquesta manera incrementem els residus destinats a plantes de reciclatge on esdevindran noves matèries primeres i reduim significativament la quantitat que aniran parar a un abocador controlat com a rebuig inservible.

Els objectius quantitatius i qualitatius d’aquest projecte han estat:

  • Reduir la quantitat de residus gestionats per Femarecque acaben tenint coma  destinació un dipòsit controlat o valorització energètica.
  • Reduir el percentatge de residus que entren com a banals, paper, plàstic, envasos i residus biodegradables que acaben sortint amb el codi 200301 (rebuig).
  • Incrementar el percentatge de residus amb destinació valorització en relació amb les entrades d’aquests residus.
  • Protegir, preservar i millorar la qualitat del medi ambient.
  • Fomentar l’economia circular.
  • Prevenir impactes negatius per la salut i el medi ambient.
  • Millorar l’eficiència en l’ús dels recursos.
  • Mantenir els gairebé 140 llocs de feina de persones amb discapacitat i especials dificultats del CET.

Gràcies a la planta de triatge, hem aconseguit protegir, preservar i millorar la qualitat del medi ambient, augmentar la valorització i reciclatge dels residus recollits per avançar cap a una economia circular, reduir l’impacte ambiental dels residus, prevenir impactes negatius per la salut i el medi ambient, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos. Per més informació sobre el nostre servei sobre Gestió de Residus i recollida selectivam, cliqueu aquí.

Amb el suport de:
Triatge_Residus

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat