Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Què és un Centre Especial de Treball?

Què és un Centre Especial de Treball?

La inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual en el mercat ordinari continua sent tot un repte i en molts casos, una excepció. Segons les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu, durant el 2023 s’han formalitzat 13.143 contractes de persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya i d’aquests un 64% s’han realitzat en Centres Especials de Treball (CET). Concretament, en els CET s’han formalitzat 8.442 contractes i en el mercat ordinari 4.701.

Però, què són els Centres Especials de Treball? Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren una feina digna a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET també són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari i poden treballar-hi persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental.

Des de les administracions s’han adoptat diferents mesures per garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat en condicions d’igualtat de tracte i de no discriminació. Segons la Llei General de la Discapacitat, les plantilles de les empreses de 50 o més treballadors han de comptar, com a mínim, amb un 2 % de persones amb discapacitat. Com a alternativa per complir amb aquesta quota, també poden contractar els serveis d’un CET.

El passat mes de febrer el Congrés dels Diputats també va modificar el redactat de l’article 49 de la Constitució per eliminar la paraula “disminuïts” i substituir-la per “persones amb discapacitat”, una altra manera de dignificar el col·lectiu i protegir i promocionar els seus drets.

El Centre Especial de Treball de Femarec

El CET de Femarec va néixer el 1993 i actualment hi treballen 150 persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. El centre de producció ofereix 12 serveis industrials a més de 800 empreses: gestió i recollida selectiva de residus, destrucció confidencial de documentació, recuperació i reparació de màquines i dispositius varis, muntatges elèctrics, material d’oficina o serveis d’accessibilitat cognitiva i d’adaptació de documents a lectura fàcil, entre altres.

Les persones que treballen al CET compten amb el suport de l’Equip d’Intervenció Social que vetlla per la seva salut i el seu benestar. Cada persona disposa d’un programa integral d’atenció individualitzada per millorar les seves capacitats professionals i també la seva integració social. A més, també s’ofereix suport a les famílies de les persones ateses.

Des de Femarec també cerquem i seleccionem perfils professionals de persones amb discapacitat a través de l’equip d’inserció que tutela tot el procés i, en el cas de contractació, assessora l’empresa.

Els centres especials de treball compten amb el suport de les administracions públiques.

*Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Banda de Logotips_CET

 

 

 

 

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat