Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

La inflació i les mesures presses durant 2022

La inflació i les mesures presses durant 2022

La inflació és un fenomen econòmic que es caracteritza per una pujada generalitzada de preus, tant en mercaderies com en serveis, i es mesura a través de l’evolució de l’IPC (Índex de Preus de Consum). L’alça dels preus sostinguda en el temps implica que, com tot és més car, amb la mateixa quantitat de diners es poden comprar menys béns que abans. Les darreres dades d’aquest mes de febrer situen la inflació en el 6,1%, principalment, per l’encariment de l’electricitat i els aliments. Amb aquest augment, la inflació encadena dos mesos consecutius d’ascensos, dues dècimes per sobre de la dada de gener (5,9%) i quatre més de la de desembre (5,7%).

Al llarg dels darrers mesos, el govern espanyol ha implementat diverses mesures econòmiques per contrarestar l’increment de preus per a empreses i famílies a causa de l’elevada inflació. La setmana passada, el Banc d’Espanya va presentar el seu informe “Mesures de suport enfront de la crisi energètica i el repunt de la inflació: una anàlisi del cost i dels efectes distribucionals d’algunes de les actuacions desplegades segons el seu grau de focalització” on conclou que la majoria de les mesures adoptades per fer front a la crisi energètica i a l’augment de preus tenen un “caràcter majoritàriament generalitzat”. L’objectiu de l’informe és analitzar els efectes distribucionals d’algunes de les principals mesures de suport a les llars, així com el seu impacte pressupostari, posant el focus en les tres mesures més rellevants i en la seva incidència sobre els preus com han estat la rebaixa de l’IVA de l’electricitat i del gas, la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics i la bonificació al preu dels carburants.

L’informe evidencia que la rebaixa de l’IVA del 21% al 5% en les factures de la llum i el gas, que es va aprovar el mes de juliol del 2021 en el cas de l’electricitat i l’octubre del passat any en el cas del gas; i la reducció de l’IVA d’alguns aliments bàsics, que en alguns casos va passar del 10% al 5% i en uns altres del 4% al 0% han suposat un estalvi més elevat per a les llars amb rendes més baixes, mentre que la bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina o gasoil, que va estar en vigor entre abril i el desembre del 2022, hauria beneficiat a les llars amb una renda més alta. L’organisme estima que un 15%-20% del cost previst per a aquest conjunt de mesures aprovades des de finals del 2021 estan centrades en empreses i famílies afectades per la inflació. Dins d’aquest grup s’emmarquen, per exemple, les rebaixes de l’IRPF, transferències a llars en funció de la seva renda i la seva riquesa, o l’increment puntual de les pensions no contributives i de l’ingrés mínim vital. Ara bé, entre un 80% i un 85% del cost d’aquestes mesures s’han destinat a polítiques amb un caràcter generalista. Aquest seria el cas, per exemple, de la rebaixa de l’IVA de l’electricitat i del gas, de la rebaixa de l’IVA dels aliments i de la bonificació al preu dels carburants. Si bé les tres mesures perseguien arribar a la majoria o a la totalitat de les llars, s’observen diferències significatives en el seu impacte distributiu. Així, mentre que les rebaixes de l’IVA de l’electricitat, el gas i dels aliments haurien suposat estalvis més elevats per les llars de renda més baixa; la bonificació als carburants, a qui més va beneficiar va ser a les llars de renda més alta.

A partir d’aquesta anàlisi, l’organisme conclou que les mesures presses han estat molt heterogènies i proposa implementar mesures alternatives focalitzades en les llars amb situació de vulnerabilitat en funció de la seva renda mitjançant transferències directes per tal d’aconseguir una major eficiència i un grau de protecció similar a les assolides amb les mesures anteriors, però amb un menor cost pressupostari i evitant, alhora, la distorsió de preus actuals.

FONT: “Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: un análisis del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones desplegadas según su grado de focalización” I Autor: García Miralles, Esteban I Publicació: 22 de febrer de 2023

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat