Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

La Confederació quantifica l’impacte econòmic de la COVID-19 en més de 618 milions d’euros

La Confederació quantifica l’impacte econòmic de la COVID-19 en més de 618 milions d’euros

 • Els sobre costos que han hagut d’assumir les entitats socials en aquest període de crisi sanitària supera els 85 milions d’euros.

 • L’aturada derivada de l’estat d’alarma i del compliment de les mesures preventives ha representat pel sector una pèrdua d’ingressos de més de 533 milions d’euros.

 • Entre d’altres mesures, La Confederació reclama el pagament immediat del deute que tenen les administracions públiques amb el Tercer Sector Social: més de 75 milions d’euros en concepte de factures vençudes, i quasi 83 milions d’euros en concepte de subvencions executades i justificades.

Barcelona, 7 de maig de 2020.- La Confederació alerta de l’impacte econòmic que estan patint les entitats socials del país arrel de la pandèmia de la COVID-19 i, una vegada més, reclama al Govern i al conjunt de les administracions públiques mesures urgents de suport per fer front als sobre costos i a la pèrdua d’ingressos derivats de la crisi.

Mentre ja s’ha assumit que cal fer front al sobreesforç que ha representat la pandèmia pel sistema de salut de Catalunya, en cap moment s’està parlant del sobreesforç econòmic que està patint el sector social, i que en gran mesura, ha recaigut sobre les entitats socials que estan, ara més que mai, a primera línia. El Tercer Sector Social ha demostrat, una vegada més, capacitat i expertesa per donar resposta a les necessitats socials emergents, adaptant-se a la nova situació, fent costat, acompanyant i donant suport als col·lectius pels quals treballa (infància i joventut, gent gran, discapacitat, salut mental, persones en risc de pobresa, persones migrades, etc.). Uns col·lectius que ja de per si es troben en situació de fragilitat i que ara més que mai requereixen de suports especialitzats per no quedar-se enrere, i dels que, malauradament, preveiem un fort increment post COVID-19.

El passat 21 d’abril La Confederació va presentar un pla un de mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya, dotze mesures excepcionals per un moment excepcional, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat econòmica dels milers d’entitats socials del país; unes mesures absolutament necessàries per garantir un Tercer Sector Social fort, amb capacitat per entomar i donar resposta a les conseqüències socials d’aquesta crisi, que ja a hores d’ara es preveuen enormes. El Pla es va fer arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i a tots els grups polítics amb representació parlamentària. Ens dol haver de dir que a data d’avui no tenim encara l’espai de d’interlocució sol·licitat per articular i desplegar aquestes mesures.

El Tercer Sector Social està format per més de 3.000 organitzacions sense afany de lucre – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions– que desenvolupen i gestionen serveis d’atenció a les persones arreu del país, amb 97.000 professionals contractats, de les quals un 75% són dones. Es tracta d’un sector majoritàriament de PIMES (un 89%) i com a tal, està patint l’impacte de la crisi sanitària, social i econòmica en primera persona, i en totes les seves dimensions.

A fi de poder disposar d’una primera quantificació de l’impacte econòmic de la crisi, des de La Confederació hem realitzat una breu enquesta entre les nostres entitats associades preguntant sobre l’impacte de la COVID-19 en el període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, i de la qual n’extraiem els següents resultats:

 • Els sobre costos que han hagut d’assumir les entitats en motiu de la pandèmia de la COVID-19 des de l’1 de març al 31 de maig de 2020 s’estima en 85.461.724 €.

Aquests sobre costos inclouen la compra de material de protecció i EPIS, adequació al teletreball, adequació de les instal·lacions, substitució de baixes laborals, contractació de nou personal per reforçar els equips de treball, etc.

 • La pèrdua d’ingressos en motiu de l’aplicació de les mesures preventives per fer front a la pandèmia de la COVID-19 s’estima que ascendeix en 533.094.899 €, només en el període que va de l’1 de març al 31 de maig de 2020.

D’aquests, 528.875.738 € corresponen al tancament o suspensió serveis, projectes i/o activitats, com per exemple l’aturada de l’activitat en Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció, les activitats i serveis que es duien a terme en el marc dels centres escolars (menjadors escolars, extraescolars, aules d’acollida…), el tancament de les cases de colònies, etc; 1.326.860 € corresponen a places buides; i 2.892.300 € a altres conceptes, com per exemple la suspensió de campanyes de captació de fons, o la pèrdua d’oportunitats per activar nova activitat, entre d’altres.

 • A data d’avui, s’estima que el deute de les administracions públiques a les entitats socials en concepte de factures vençudes pendents de pagament és de 75.828.686 €.
 • I pel que fa a les subvencions, s’estima que hi ha 82.989.309 € pendents de pagament en concepte de serveis, projectes i activitats degudament executades i justificades.

Aquesta crisi ha agafat al sector “baix de defenses”, després d’una dècada de retallades i d’un infrafinançament crònic reconegut per les màximes autoritats del país. Just ara fa un any, al març del 2019, des de La Confederació del Tercer Sector Social quantificàvem en 600 milions d’euros la dotació pressupostària necessària per recuperar la dècada perduda en matèria de tarifes i mòduls dels serveis públics d’atenció a les persones. Per tant, aquestes xifres de sobrecost i de pèrdua d’ingressos arran de la pandèmia, se sumen a una situació que ja era crítica abans de la crisi i que s’agreuja amb una situació de deute inexplicable per part de les administracions públiques, en concepte de factures vençudes de serveis públics i de subvencions executades. Costa d’entendre que el Govern estigui proposant mesures d’accés a finançament bancari per facilitar la liquiditat a entitats i empreses quan es podrien desbloquejar, sense impacte en els pressupostos públics, més de 158 milions d’euros que es deuen a les entitats.

Per tant, davant d’aquesta situació de màxima excepcionalitat reclamem al Govern de la Generalitat de Catalunya i al conjunt d’administracions públiques:

 • Activar urgentment el pla de 12 mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid19.
 • Cobrir amb recursos públics els sobre costos que tenen i tindran les entitats socials per assegurar una atenció de qualitat i segura, d’acord amb els protocols que dictaminen les autoritats competents i que a data d’avui ascendeixen a més 85 milions d’euros.
 • Impulsar línies d’ajuts directes i específics per compensar la pèrdua d’ingressos que estan patint les entitats socials en motiu de la pandèmia i que a data d’avui es quantifiquen en més de 533 milions d’euros.
 • Desbloquejar de forma imminent per part dels organismes corresponents el pagament dels més de 75 milions d’euros corresponents a factures vençudes de serveis públics prestats.
 • Agilitzar el pagament dels gairebé 83 milions d’euros corresponents a subvencions per la realització de projectes, activitats i serveis efectivament executats i justificats.
 • Creació urgent d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya per desplegar les mesures pertinents de reactivació econòmica del sector.

Finalment, celebrem la creació per part del Govern de la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la COVID19 però reclamem que es tinguin en compte i s’activin de forma urgent les mesures que hem proposat amb l’objectiu de preservar la sostenibilitat del sector i enfortir el ja malmès teixit social del país. Si les entitats no són sostenibles, perilla la continuïtat de l’atenció a la baula més feble de la nostra societat.

No ens podem permetre que els serveis socials i d’atenció a les persones siguin, un cop més, el germà pobre de l’Estat del benestar. Joan Segarra, President de La Confederació afirma que “aquestes mesures són urgents perquè plou sobre mullat i estem parlant d’un sector que ja ve suportant 10 anys de retallades i d’infrafinançament. És imprescindible que de forma complementària al Pla d’emergència social, es desplegui un pla que doni suport i garanteixi la sostenibilitat i l’enfortiment del Tercer Sector Social de Catalunya.

Nota de Premsa publicada per La Confederació

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat