Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Departament de Salut col·labora amb el Servei de Salut Mental de Femarec

El Departament de Salut col·labora amb el Servei de Salut Mental de Femarec

El Servei de Salut Mental de Femarec ha rebut el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, gràcies al qual s’ha pogut mantenir, durant l’any 2021, el seu funcionament, tot i les dificultats derivades de la pandèmia i de la disminució de l’atorgament en relació amb els darrers anys.

El Centre Especial de Treball de Femarec, des de fa tres dècades, acull persones usuàries-treballadores diagnosticades amb trastorn mental sever (TMS), un conjunt d’entitats psicopatològiques de la qual se’n deriven dificultats que poden afectar tant la seva vida personal com les possibilitats d’integració sociolaboral.

Així, el Servei de Suport i Rehabilitació en Salut Mental ofereix, des de l’any 2001, un servei de rehabilitació comunitària que atén de manera especialitzada persones adultes amb aquest diagnòstic, amb fins rehabilitadors, normalitzadors i sociabilitzadors.

El Servei de Salut Mental de Femarec, un servei d’atenció rehabilitadora psicosocial

El Servei de Salut Mental de Femarec proporciona una atenció rehabilitadora psicosocial fonamentada en la intervenció centrada en la persona, és a dir, l’acompanyament al llarg d’un procés de tipus rehabilitador i comunitari amb la finalitat d’ajudar a la usuària a aconseguir una millor qualitat de vida d’acord amb les seves expectatives i, alhora, optimitzar el seu desenvolupament sociolaboral.

A diferència dels Centres de Dia i els Serveis de Rehabilitació Comunitària del Servei Català de la Salut, el Servei de Salut Mental contempla l’ajustament dels programes personals per aquelles persones usuàries amb trastorn mental que també conserven l’activitat laboral, sense que aquesta darrera sigui objecte de la nostra intervenció.

Per a cada persona atesa s’elabora un pla d’atenció individualitzat, concebut com un instrument que permet que la persona, així com les persones referents en els seus diferents contextos (família, professionals de diferents serveis, grups de suport, etc.) participin d’una manera activa en el desenvolupament del Projecte Individual de Rehabilitació i Reinserció (PIRR) de la persona, per tal que pugui assolir una bona qualitat de vida.

Gràcies al Servei de Salut Mental és possible potenciar les habilitats socials, la interacció amb els demés i la participació activa dins la comunitat de les persones amb trastorn mental, així com l’atenció a les seves famílies.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat