Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Creixement de l’ocupació de persones amb discapacitat aquest 2022

Creixement de l’ocupació de persones amb discapacitat aquest 2022

L’ocupació de persones amb discapacitat ha crescut un 6,7% el 2022, fins a un total de 315.850 persones treballadores, després de sumar 20.022 afiliats a la Seguretat Social el primer any d’aplicació de la reforma laboral, que el sector de la discapacitat considera que ha suposat una millora de la contractació del col·lectiu i la seva estabilitat laboral. L’augment de l’afiliació de persones amb discapacitat a la Seguretat Social el 2022 va ser més gran que el registrat el 2021 (4,58%). El nombre de contractes a persones amb discapacitat va augmentar un 2,29% el 2022, amb 7.063 més que l’any anterior, fins a un total de 314.948 contractes.

Des del Cermi s’indica que la reforma laboral ha ajudat a incrementar les modalitats de contractació indefinida gairebé el triple (177,51%), mentre que la signatura de contractes temporals ha caigut un 20,54%, és a dir, l’ocupació és més estable per al col·lectiu amb discapacitat.

No obstant això, la bretxa de gènere és més gran en aquest col·lectiu, ja que prop del 60% dels afiliats amb discapacitat són homes, davant del 40% de dones, mentre que a l’afiliació general un 52,86% són homes i un 47, 14%, dones. El nombre de demandants d’ocupació a l’atur amb discapacitat era de 140.984 persones a finals de l’any anterior, 3.947 menys que un any abans. Situant la taxa d’atur en un 22,5% l’any 2021, davant una taxa d’ocupació del 26,9% segons senyala el SEPE en el seu informe i segons les darreres dades disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El nostre Centre Especial de Treball és un espai de producció de béns i serveis on treballen gairebé 150 persones amb discapacitat intel·lectual i/o Trastorn Mental Sever i ofereix prop de 12 serveis industrials diferents a més de 800 empreses. Les activitats productives del Centre Especial de Treball de Femarec des dels seus inicis s’alineen amb la regla de les 4R de l’ecologia: Reduir, Reutilitzar, Reparar i Reciclar. Aquest 2023, hem celebrat el seu 30è aniversari i pioner en el foment del que avui coneixem com a economia circular o economia verda, i entenent que calia treballar per una convivència sostenible entre el desenvolupament econòmic, la preservació del medi ambient i la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i especials dificultats.

Font: Redacció – Diari de la Discapacitat

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat