Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Què són els Itineraris d’Inserció?

Què són els Itineraris d’Inserció?

Els Itineraris o Dispositius d’Inserció són un servei personalitzat d’orientació, formació i inserció sociolaboral que ofereix Femarec a persones vulnerables i amb dificultats afegides per a la consecució o el manteniment d’un lloc de feina.

A partir de detectar quins aspectes de la persona participant dificulten o faciliten la millora de les seves competències socials i professionals, és a dir, les seva capacitat de trobar o mantenir un lloc de feina, des del servei es crea el camí que haurà de seguir cap a la inserció sociolaboral i se l’acompanya en tot el procés.

L’itinerari enfoca la seva actuació sobre la persona participant a través de tres projectes:

 • Projecte de vida: acompanyament a les persones en la seva transició a la vida adulta, amb plena responsabilitat i compromís amb el seu procés cap a la inserció.
 • Projecte professional: a través de la seva disposició a l’aprenentatge es treballa les seves competències transversals i les tècniques, a través de formació professionalitzadora i activitats adreçades a complementar el seu perfil professional.
 • Projecte comunitari: facilitar vinculació entre iguals, amb altres col·lectius i establir una xarxa de contactes dins la comunitat.

Quins col·lectius atén aquest servei?

 • Persones amb discapacitat i especials dificultats
 • Joves
 • Dones
 • Persones migrants
 • Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania
 • Persones amb Trastorn Mental
 • Persones en risc d’exclusió
 • Persones en situació d’atur de llarga durada

Què es treballa?

 • Aprenentatge significatiu, sumar coneixements nous aprofitant els que ja es tenen.
 • Intervenció sistèmica, treballar tots els aspectes que afecten la persona (educatiu, familiar, econòmic, …).
 • Treball per competències, identificar i millorar els coneixements i habilitats generals i concrets de l’especialitat professional.
 • Pedagogia de les TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i el Coneixement), les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i TEP (Tecnologies de l’Empoderament i la Participació).
 • Treball amb suport i seguiment de les persones inserides al lloc de feina.
 • Igualtat d’oportunitats, oferir les mateixes oportunitats ocupacionals a totes les persones.
 • Perspectiva de gènere, actuar sempre sense discriminar per raó de gènere.
 • Treball en xarxa i comunitari, relacionar l’itinerari en l’entorn i recursos socials.
Itineraris

Els Itineraris d’Inserció persegueixen:
Apoderar la persona per aconseguir una inserció sociolaboral de qualitat.
Dotar-la de competències per posicionar-se davant la societat d’una manera crítica, reflexiva i participativa.
Augmentar la participació en l’entorn comunitari i conscienciar en perspectiva de gènere

Quins Itineraris s’han desenvolupat en el 2021 i amb quins resultats?

En el 2021 han participat d’Inserció 999 persones i s’han aconseguit 247 insercions en els nou  Itineraris següents:

SIOAS
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental
69 participants, 30 insercions, 10 treball amb suport i 3 millores de condicions laborals

MAIS
Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania
82 participants i 16 insercions

FEMCIM
Servei d’orientació i inserció sociolaboral dirigit a joves que estan o han estat sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència
12 participants i 11 insercions

ORIENTA
Servei d’orientació que cerca definir i millorar el projecte professional de persones aturades derivades per les Oficines de Treball
76 participants i 15 insercions

LÀBORA
Servei d’orientació, formació i inserció sociolaboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, derivats per Serveis Socials, de la Cuitat de Barcelona
650 participants i 123 insercions

DONA’T
Servei d’orientació i inserció sociolaboral de dones en risc o víctimes de violència de gènere
23 participants i 10 insercions

ILMO
Servei d’orientació i Inserció Laboral al Mercat Ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual
35 participants i 22 insercions

EN CLAU DE DONA
Servei d’integració sociolaboral de dones víctimes de violència masclista
12 participants i 8 insercions

SAO DISCAPACITAT
Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones amb discapacitat i especials dificultats
40 participants i 12 insercions


Itineraris d’Inserció han estat possibles en el 2021 gràcies a la col·laboració de:

logosItinraris2021

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat