Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Dia de Superació de la Terra

El Dia de Superació de la Terra

El 29 de juliol ha estat el l’Earth Overshoot Day (Dia de superació de la Terra) d’aquest 2021. Això significa que en aquest dia els humans hem consumit tots els recursos naturals que el planeta és capaç de produir en un any. Per tant, a partir d’aquest moment tot el que consumim es reduirà de l’estoc de recursos de que disposa la terra, o el que és el mateix, que per mantenir aquest ritme de consum ens calen 1,7 Terres.

Malauradament, aquesta data s’ha anat avançat acceleradament des del 1970 en que es va començar a calcular i que en aquell any va fixar-se en el 30 de desembre segons els càlculs de l’ONG  l’Earth Overshoot Day.

Blog 30 07 21 A

.

Una tendència insostenible

És obvi que aquesta situació és molt alarmant i totalment insostenible a mitjà i curt termini. Encara que en la darrera dècada s’observa un lleuger estancament de la tendència, on destaca la reducció de recursos globalment consumits en el 2020 com a conseqüència de l’impacte de la COVID, la situació és especialment preocupant en els països desenvolupats. Com es pot veure en la següent gràfica, si tota la humanitat visqués amb el mateix ritme de consum de la majoria de països europeus o d’Amèrica del Nord la data s’avançaria substancialment i se situaria entre els mesos de març i maig, això vol dir que ens caldrien entre 2,5 i 4 planetes per subsistir.

Blog 30 07 21 B

.

A Femarec treballem per la sostenibilitat i l’economia circular des del 1991  

Conscients d’aquesta crítica situació, a Femarec portem trenta anys ideant projectes i estratègies innovadores per revertir aquesta tendència.

D’una banda hem estat pioneres a casa nostra impulsant projectes i implicant les empreses en la necessitat d’aprofitar, economitzar i reutilitzar els recursos creant serveis com el de la Recuperació i Reparació de Màquines i Dispositius, la Recollida Selectiva i Gestió Responsable de Residus Industrials, etc.

Per l’altra, apostem decididament per reduir al màxim la petjada ecològica produïda per la nostra activitat impulsant diverses iniciatives:

  • La instal·lació d’una planta de producció d’energia fotovoltaica que produeix una mitjana de 50.000 kWh a l’any i que significa un estalvi d’unes 10,26 tones de emissions de CO2.
  • Instal·lació d’una façana verda que contribueix a la captació del CO2 que generem
  • Incorporació progressiva de vehicles ECO i de 0 emissions a la nostra flota
  • Utilització de dispositius elèctrics de baix consum en totes les nostres instal·lacions
  • Utilització de productes de neteja ecològics
  • Política de reaprofitament de recursos

També treballem en xarxa amb altres entitats per fomentar i promoure actituds i

.

#iseguim

Perquè creiem que encara és possible capgirar aquesta situació d’emergència però que cal el concurs de tots per aconseguir-ho, a Femarec continuem treballant conjuntament amb altres iniciatives i institucions com ara al Pla estratègic d’economia circular del polígon de Bon Pastor i Baró de Viver o el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat- Agenda 21 de Barcelona per promoure un canvi necessari de model de desenvolupament en concordança amb els 17 objectius marcats per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat