Català    

    Castellà

.    inici

mail

Segueix-nos a 

Qui som

Ajuda'ns a canviar el món

Accions per al Medi Ambient

Sala de premsa

Treballa a Femarec

 Qui som

Empreses

Formació Psicoteràpia Integració Social i Laboral Coaching laboral

Companyia de Teatre

     

Inici -> Qui som -> Portal de la transperència

Portal de la transparència

 

Organigrama

Memòria de l'entitat

 

Licitacions i contractes públics vigents:

Típus

Objecte

Durada

Òrgan concedent

Import

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

            5.949,31 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

          11.253,08 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

          13.217,78 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AIGÜES DE BCN, E.M.DE GEST.DEL C.I.DE L'AIGUA,SA

            9.650,65 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AJUNTAMENT DE BARCELONA

            9.074,93 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ

            2.325,09 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CENTRE D'ESTUDIS JURIDICS I FORM. ESPECIALITZADA

            5.005,56 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIO (CIRE)

            2.316,65 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CENTRE PENITENCIARI HOMES DE BARCELONA

            2.586,53 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

            3.072,17 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTARIES

            1.991,08 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

DIPUTACIO DE BARCELONA

          34.003,05 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

EBA VALLCARCA, SLP

            3.414,34 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL GENERALITAT.

            4.981,65 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

            6.908,72 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA

          70.725,28 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

FORESTAL CATALANA

            1.248,54 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

G.CAT.DPT. JUSTICIA GERÈNCIA TERRI. BCN COMARQUES

          15.549,60 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN CAT DEPT D'AGRICULTURA,ALIMENTACIÒ I ACC RURAL

          18.303,61 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN. CAT. DEPT. DE JUSTÍCIA

          15.667,92 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN. CAT. DEPT. DE SALUT

            7.848,50 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN. CAT. DEPT. DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

          24.767,21 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

DEPT.DE LA VICEPRESIDENCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

            6.520,80 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN. CAT. DEPT. D'ENSENYAMENT

          12.078,25 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN. CAT. DPT. D'INTERIOR

            6.339,99 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

GEN. CAT.DEPT.DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES

          28.288,72 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

            3.367,54 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

            1.754,50 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

            4.671,48 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT CATALA DEL SOL

            4.194,06 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

            2.006,40 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME

            4.489,76 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

            2.118,72 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT RAMON LLULL

            1.964,79 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

MEMORIAL DEMOCRATIC

            1.716,00 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

PARC SANITARI PERE VIRGILI

          11.042,52 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

PARLAMENT DE CATALUNYA

          11.220,00 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

PATRONAT CATALUNYA-MÓN CONSELL DIPLOMACIA PUBLICA

            1.305,96 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

SECRETARIA D'UNIV.I RECERCA.DPT.EMPR.I CONEIXEMENT

            6.095,01 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT - ORG. CENTRAL

            4.559,94 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

            1.663,49 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA

            9.094,80 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

            1.100,76 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.

            6.168,23 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

Teatre Nacional de Catalunya

            6.520,03 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIO DE DADES

994,33 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/01/2016

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

679,25

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CENTRE EDUCATIU MONTILIVI

330,00 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

CENTRE EDUCATIU ELS TIL.LERS

79,20 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

BANC DE SANG I TEIXITS

22.461,53 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL

843,70 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUT D'EDUCACIO SECUNDARIA LES CORTS

720,43 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

RESIDENCIA FOLCH I TORRES

57,20 €

Contractació pública

Servei de recollida selectiva

01/01/2016 - 31/12/2016

INST.CAT.D'AVALUACIO POLITIQUES PUBLIQUES (IVALUA)

368,50 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2016

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

1.301,47 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2016

AJUNTAMENT DE BADALONA

119,02 €

Contractació pública

Subministrament material oficina

01/01/2016 - 31/12/2016

AJUNTAMENT DE BADALONA

1.186,43 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2017

AJUNTAMENT DE BARCELONA

12.231,17 €

Contractació pública

Manipulats

01/01/2016 - 31/12/2018

AJUNTAMENT DE BARCELONA

399,60 €

Contractació pública

Valises

01/01/2016 - 31/12/2019

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

1.439,90 €

Contractació pública

Subministrament roba de treball

01/01/2016 - 31/12/2020

EAP DRETA DE L'EIXAMPLE S.L.P

578,79 €

Contractació pública

Subministrament roba de treball

01/01/2016 - 31/12/2021

EBA VALLCARCA, SLP

819,00 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2020

EAP DRETA DE L'EIXAMPLE S.L.P

410,31 €

Contractació pública

Lots d'empresa

01/01/2016 - 31/12/2021

EBA VALLCARCA, SLP

439,61 €

Contractació pública

Subministrament material oficina

01/01/2016 - 31/12/2022

EBA VALLCARCA, SLP

8.998,26 €

Contractació pública

Subministrament material oficina

01/01/2016 - 31/12/2023

GEN. CAT. DEPT. DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.334,02 €

Contractació pública

Valises

01/01/2016 - 31/12/2024

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA (ICAEN)

7.114,80 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2025

INSTITUT DE DIAGNOSI PER LA IMATGE

20.093,85 €

Contractació pública

Valises

01/01/2016 - 31/12/2026

INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA

15.972,00 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2027

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

163,86 €

Contractació pública

Venda de complements de tòner

01/01/2016 - 31/12/2028

SINDIC DE GREUGES

298,68 €

Contractació pública

Subministrament material oficina

01/01/2016 - 31/12/2029

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

7.710,95 €

Licitació

PQPI Bloc A-C i D EXP. 567/2014 del curs “Auxiliar en muntatges d’instal•lacions electrotècniques en edificis”

01/10/14 a 31/05/16

Ajuntament d'Argentona

23.463,00 €

Licitació

PQPI Bloc B EXP. 596/2014 del curs “Auxiliar en muntatges d’instal•lacions electrotècniques en edificis”

01/10/14 a 31/05/16

Ajuntament d'Argentona

4.320,00 €

Conveni PFI

PFI 2015-2016. Auxiliar de Comerç i atenció al public

05/10/15 a 30/06/16

Fundació BCN. Ajuntament de Barcelona

20.000,00 €

Licitació

Programa d'Habitatge d'Inclusió Social amb Suport. Exp.: 2143/2015.

01/06/15 a 25/05/17

Ajuntament del Prat de Llobregat

67.760,00 €

Licitació

Servei per a la impartició de mòduls de formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat  pla de transició de treball (PFI-PTT) Perfil auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis. LOT 1 Exp.: 16/2015

16/09/15 a 10/05/17

Ajuntament de Castelldefels

22.140,00 €

Licitació

Servei de tutories i coordinació dels programes per a la formació i la inserció dels joves sense ESO en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) Curs 2015-2016 Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de vendes i atenció al públic Exp. CO2015015EDU

14/09/15 a 15/07/16

Ajuntament Sant Joan Despí

56.970,00 €

Licitació

Serveis formatius del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya: Projecte Joves per l'Ocupació, convocatòria 2015 LOT 1 (exp. 67/2015)

19/04/2016 a 29/06/2016

Ajuntament del Vendrell

16.250,00 €

Licitació

Licitació TAS CAVIGA 2015. Servei de Treball amb suport (TAS) per a persones amb discapacitat intel.lectual de la Fundació Caviga.

28/09/2015 a 30/06/16

Fundació CAVIGA

20.250,00 €

Licitació

Licitació BCN Activa PISL i PROPER (Pròrroga del 2015)

02/11/15 a 31/03/16

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

248.205,55 €

Licitació

Barcelona Activa Pla de Xoc. Serveis de captació de candidats per al pla de xoc per aturats de molt llarga durada i el seu seguiment i orientació amb un Servei de coaching personalitzat. Exp.: BA 13/15.

01/10/2015 a 30/12/2016

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

499.814,70 €

Licitació

Licitació GAVA PFI-PTT 2015. Programa Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) en el Perfil d'Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic. Exp.: 18/PFI-PTT/2015

11/01/2016 a juny 2018

Ajuntament de Gavà

31.590,00 €

Contracte substitució

2016 - Substitucions docent a Ajuntament Gavà. NUM EXPEDIENT:  00013766/2016

01/10/16 a 31/12/16

Ajuntament de Gavà

5.994,00 €

Licitació

Licitació St. Cugat. Contracte de impartició d’un curs de Certificat de Professionalitat de Neteja de Superfícies i mobiliari en edificis i locals (SSCM0108)  Exp. 2015-42828

11/02/16 a 09/05/16

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

10.350,00 €

Licitació

IMPO Badalona - Neteja Exp. 158012

13/01/16 a 30/03/16

IMPO Badalona

4.920,00 €

Licitació

IMPO Badalona - Residus Exp. 158010

14/01/16 a 11/03/16

IMPO Badalona

4.200,00 €

Licitació

Ajuntement de Gavà - Programa de Joves per l'Ocupació-Centre de Suport a l'Empresa_Activitats en centres de jardineria, floristeria i vivers. Núm expedient: 00001039/2016/CM-COMPRES/2016

03/03/16 a 29/04/16

Ajuntament de Gavà

12.100,00 €

Licitació

Serveis de formació del mòdul d'informació i atenció al client consumidor usuari del certificat de professionalitat d'activitats de venda LOT 2 Ajuntament de Mataró (exp. 2/2016)

15/02/16 a 15/05/16

Ajuntament de Mataró

9.120,00 €

Licitació

Serveis d'accions de formació transversal i carnets professionals en el marc dels programes A i B del projecte de Treball als Barris 2015 (6 lots). Barcelona Activa. Exp.: BA 03/16 LOT 1.

16/06/16 a 31/12/16

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

25.200,00 €

Licitació

Serveis de formació de les accions de formació professionalitzadora del programa Treball als Barris 2015 (LOT 4 i 8).Barcelona Activa. Exp 04/16.

12/05/16 a 31/12/16

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

26.376,70 €

Licitació

Licitació TAS CAVIGA 2016-2017. Servei de treball amb suport (tas) per a persones amb discapacitat intel·lectual càrrec de la fundació caviga de la Fundació Caviga.

01/07/16 a 30/06/17

Fundació CAVIGA

26.864,42 €

Conveni PFI

PFI 2016-2017 Auxiliar de Comerç i atenció al public

30/09/16 a 29/06/17

Fundació BCN. Ajuntament de Barcelona

20.000,00 €

Licitació

Servei de tutories i coordinació dels programes per a la formació i la inserció del joves sense ESO_(PFI-PTT) Cursos 2016-2017 i 2017-2018. Exp.: CO2016008EDU

01/09/16 a 15/07/18

Ajuntament Sant Joan Despí

111.800,00 €

Licitació

Formació professionalitzadora del projecte de formació i inserció en modalitat pla de transició al treball de Sant Pere de Ribes. PFI-PTT 2016-2017 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  - PFICMO1.

18/10/16 a 30/06/17

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

13.020,00 €

Contracte menor

Formació a treballadors POL DIBA 2016: L'Operari de manteniment de la via pública com a agent promotor del civisme. (OCUPACIÓ)

02/11/16 a 03/11/16

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES

840,00 €

Contracte menor

AJUNTAMENT DE CALAFELL- DEPARTAMENT D?URBANISME  Curs Auxiliar de Serveis i Neteja Numero de Reserva:  PD2038

17/10/16 a 29/11/16

AJUNTAMENT DE CALAFELL

7.575,00 €

Contracte menor

PROGRAMA JOVES PER L?OCUPACIÓ   (Número expedient SOC001/15/00023) Número PD 491

22/02/16 a 24/05/16

AJUNTAMENT DE CALAFELL

5.850,00 €

Contracte menor

Especialitat:  Informació al client Codi: 15/FOJ-2015/265/0143939/001 i 002

12/09/16 a 17/11/16

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES

8.100,00 €

Contracte menor

'INTRODUCCIO A LA JARDINERIA'' Desenvolupament de competències  504/2016-20-34. Concepte: Tastet d'oficis escpacialitat Jardineria. CURS: Capacitació bàsica per al manteniment de parcs i jardins. RGE: 2016/5131

15/04/16 a 29/04/16

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES

3.750,00 €

Contracte menor

Treball als Barris GTB-097/15 . Acció A1-02. Referència:160 0641 Partida: 2016 401R5 24 101 22699. Operacions bàsiques de neteja

11/10/16 a 18/11/16

AJUNTAMENT DE FIGUERES

3.000,00 €

Contracte menor

Programa Treball als barris. Exp. GTB 097/15. Acció A1-01. Concepte: Formació professionalitzadora Operacions bàsiques de neteja. Oficina: 48. Ref. 1600640.

04/07/16 a 19/07/16

AJUNTAMENT DE FIGUERES

3.000,00 €

Contracte menor

Excel·lència per a la recerca de feina: Competències clau per a la recerca de feina. Anàlisi de l'ocupabilitat. Habilitats socials per a la recerca de feina. 

02/05/16 a 02/06/16

AJUNTAMENT DE GELIDA

4.000,00 €

Contracte menor

CURS: Com crear una botiga virtual

26/09/16 a 24/10/16

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES

2.400,00 €

Contracte menor

Programa: Treball i Formació per a persones aturades no perceptores (2015/PANP/SPO/0050). Acció formativa 15/PANP2015/264/0134567/001 Impartició de l?especialitat (SEAG0209) Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials. EXP. 09/07

08/04/16 a 27/04/16

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

6.180,00 €

Contracte menor

Programa de treball i formació regulat per l'ordre EMO/204/2015. CURS: MF1314 Neteja en instal·lacions i equipaments industrials - SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

11/12/15 a 05/02/16

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

4.944,00 €

Contracte menor

Programa mix de treball i formació regulat per l'ordre EMO/204/2015.

09/12/15 a 15/02/16

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS

1.286,80 €

Contracte menor

CURS: Comptabilitat pràctica informatitzada

02/11/16 a 02/12/16

AJUNTAMENT DE POLINYA

4.400,00 €

Contracte menor

Contracte menor: C183-2016-2345. Aplicació/projecte: 5007.24104.2270600. CURS: Excel·lència en l'atenció al client, consumidor i/o usuari.

10/10/16 a 03/11/16

AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR

3.900,00 €

Contracte menor

CURS:Com crear una botiga virtual - Ref. T/MK44 Recull d'Activitats de Suport del Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona

02/05/2016 a 06/06/16

AJUNTAMENT DE RUBI

2.400,00 €

Contracte menor

CURS:Comunicar de manera eficient

13/04/16 a 20/04/16

AJUNTAMENT DE RUBI

520,00 €

Contracte menor

Programa de treball i formació regulat per l'ordre EMO/204/2015. CURS: MF0980_ 2 Gestió auxiliar del personal  - ADGD0308 Activitats de Gestió Administrativa.

11/12/15 a 15/02/16

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS

3.061,80 €

Contracte menor

CURS:Cambrer de restaurant/bar

18/04/16 a 22/04/16

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS

2.400,00 €

Contractació

FORMACIÓ

HORES

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

600,00 €

Contractació

FORMACIÓ

HORES

AJUNTAMENT DE VALLIRANA

570,00 €

Contractació

FORMACIÓ

HORES

AJUNTAMENT DE VIDRERES

4.250,00 €

Contracte de serveis

Introduccio a SAP // ACCIÓ FORMATIVA INTRODUCCIÓ A SAP-ERP APLICAT AL SECTOR LOGÍSTIC  // N. operació: 220160011290 // LOGIS OCUPACIÓ  // Núm. expedient: 2014/8019 // Ref. 22016004114

03/05/2016 a 21/06/2016

AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA

7.250,00 €

Contracte de serveis

Programa de treball i formació (panp 2015) regulat per l'ordre EMO/204/2015. Partida pressupostaria: 621.24101.22602 (foment de l'ocupació).

09/12/2015 a 03/02/2016

AJUNTAMENT DE VALLIRANA

1.648,00 €

Contracte de serveis

Cambrer de bar/restaurant   //   Formació: Curs de Cambrer -  projecte Anem per Feina

04/07/2016 a 13/07/2016

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLES

1.950,00 €

Contracte de serveis

Auxiliar d'operacions de gestió de residus. Programa A1-01 de la convocatòria Treball als Barris 2015, exp BTB 058-15 pel projecte DILBARRI-OLIMPIA.

05/09/2016 a 20/10/2016

AJUNTAMENT MONTORNÉS DEL VALLÈS

7.600,00 €

Contracte de serveis

Programa de treball i formació (panp 2015) regulat per l'ordre EMO/204/2015. MF1314 Neteja en instal·lacions i equipaments industrials - SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

11/12/2015 a 05/02/2016

AJUNTAMENT MONTORNÉS DEL VALLÈS

1.236,00 €

Contracte de serveis

Programa de treball i formació (panp 2015) regulat per l'ordre EMO/204/2015. MF1314 Neteja en instal·lacions i equipaments industrials - SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials.

09/12/2015 a 03/02/2016

AJUNTAMENT MONTORNÉS DEL VALLÈS

1.648,00 €

 

 

Subvencions públiques exercici 2016:

 

Referència

Expedient

Objecte

Organisme Oficial

Departament

Import total Subvenció

TSF001/16/00705

TEATRE SOCIAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

             3.000,00 €

TSF001/16/00705

SAO IMMIGRANTS

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

             2.100,00 €

TSF001/16/00705

IMPLICA'T

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

             5.000,00 €

TSF/1285/2016

RESOLUCIÓ USAPS GENER A ABRIL 2016 (USAPS)

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

         129.130,20 €

TSF/1676/2016

RESOLUCIÓ USAPS MAIG A SETEMBRE 2016 (AMPLIACIÓ USAPS)

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

         160.217,66 €

EXP. 86/COST SALARIAL

SUBVENCIÓ SOUS (FOMENT INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CET) GENER A JUNY

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

         292.608,47 €

TSF/321/2016

SUBVENCIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A UN PROGRAMA D'AJUT COMPLEMENTARI DESTINAT AL MANTENIMENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DURANT L'EXERCICI 2016

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

         119.370,26 €

EXP. SIOAS/14/2016

SERVEIS INTEGRALS D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRANSTOR DE LA SALUT MENTAL QUE PERMETIN INCREMENTAR EL GRAU D'OCUPABILITAT I LA SEVA INSERCIÓ LABORAL (SIOAS 2016)

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

         150.000,00 €

16S05047-001

PRELABORAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

ÀREA DE DRETS SOCIALS

             1.000,00 €

16S02745-001

SAO JOVES

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

ÀREA DE DRETS SOCIALS

             1.350,00 €

CONVENI

LÀBORA2016

AJUNTAMENT DE BARCELONA (CONVENI ECAS / CREU ROJA / FEICAT)

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

         110.808,00 €

CONVENI

LÀBORA2016 (BEQUES)

AJUNTAMENT DE BARCELONA (CONVENI ECAS / CREU ROJA / FEICAT)

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

             3.665,52 €

CONVENI

LÀBORA FORMACIÓ

AJUNTAMENT DE BARCELONA (CONVENI ECAS / CREU ROJA / FEICAT)

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

           65.702,70 €

16S04259-001

AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DEL CET (CINTA DE TRIATGE PER BANALS I ENVASOS)

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

             4.500,00 €

CONVENI

PFI D'AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC (NEE)

FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL (AJUNTAMENT DE BARCELONA)

FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL (AJUNTAMENT DE BARCELONA)

           20.000,00 €

16S00488-032

FUTBOL SOCIAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

             1.500,00 €

16S00690-006

TEATRE SOCIAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

             3.000,00 €

16S00112-009

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

           40.000,00 €

16S00146-009

SAO DISCAPACITAT

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

           25.000,00 €

16S00135-009

ESPAI DE LES FAMÍLIES

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

             5.000,00 €

EXP. 2016/0000365

FEM VIA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

             6.105,17 €

TSF/223/2016

PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ, DE CARÀCTER TRANSVERSAL, PER A PERSONES TREBALLADORES OCUPADES (CP CATALÀ TRANSVERSAL)

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

         293.162,85 €

TSF/223/2016

PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ, DE CARÀCTER SECTORIAL, PER A PERSONES TREBALLADORES OCUPADES (CP CATALÀ SECTORIAL)

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

         683.993,37 €

CLT001/16/00059

SAO JOVES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL AMB DÈFICITS LINGÜÍSTICS EN L'ÚS DEL CATALÀ

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE CULTURA

             3.000,00 €

SLT/38/2016

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

           89.921,98 €

ENS/303/2016

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EL CURS 2016-2017 (PFI): AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

           23.618,00 €

EXP. 16/ATCC2/309/0143504

ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ (NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS)

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

           29.202,00 €

EXP. 2016/JENP/SPOO/E181

PROGRAMES INTEGRALS DE GARANTIA JUVENIL 2016

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

         110.000,00 €

ORDRE TSF/311/2016

AJUTS AL TRANSPORT PELS JOVES PARTICIPANTS DELS PROGRAMES INTEGRALS DE GARANTIA JUVENIL (GENER 2015-JUNY 2016)

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

                 255,00 €

EXP. 16-G-0006

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

         122.192,42 €

EXP. 16/FOAP/315/01446369

ACCIONS DE FORMACIÓ D'OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES ADREÇADES A PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES (FOAP 2016)

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

         807.125,36 €

EXP. SOC003/16/00075

PROJECTES SINGULARS 2016

GENERALITAT DE CATALUNYA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

         172.281,30 €

 
 
 

Qui som


Serveis


Comunicació


Avís legal

Contacte

Mapa Web