Català    

    Castellà

.    inici

mail

Segueix-nos a 

Qui som

Ajuda'ns a canviar el món

Accions per al Medi Ambient

Sala de premsa

Treballa a Femarec

 Formació

 

Empreses

Formació

Psicoteràpia

Integració Social i Laboral

Coaching laboral

Companyia de Teatre

 
 

Projectes d'Inserció

MAIS 2019

Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries

de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Què perseguim?

Aconseguir la integració laboral de la persona a través de la millora del grau d’ocupabilitat, el manteniment del lloc de feina i l’autonomia, mitjançant l’apoderament i el pla de desenvolupament competencial, enfortint la seva identitat, potenciant les seves capacitats i promovent la iniciativa i el pensament crític per transformar-se i transformar el seu context, a partir d’una intervenció integral, individualitzada, professionalitzada i de qualitat, des de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats.

Aconseguir la integració social de la persona a través de la pedagogia social comunitària, un model de participació on aquesta s’entengui com un procés progressiu, continuo i significatiu i que esdevingui un instrument d’apoderament, de desenvolupament humà i de justícia social.   

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Tindran caràcter preferent les persones destinatàries de la RGC que reuneixin alguna de les característiques següents:

 • Les que tinguin un grau d'ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d'inserció.

 • Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.

 • Dones, en especial atenció a les dones víctimes de violència de gènere.

 • Les que tinguin càrregues familiars.

Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupats o com a demandants de millora de feina. .

Oferim

  • Atenció personalitzada

  • Orientador/a de referència.

  • Accions individuals i grupals.  

  • Seguiment de la inserció.

  • Millora del benestar psicosocial.

  • Adquisició de competències personals i professionals.

  • Pràctiques professionals.  

  • Espai de Recerca de Feina: Club de la Feina.

  • Borsa de treball.

  • Intervenció interdisciplinària.

Com?

Dissenyem experiències d’aprenentatge (activitats) que permeten a la persona prendre consciència del seu capital competencial, desenvolupar-lo i vincular-lo al món laboral, i que l’empenyen a explorar/investigar, pensar i expressar les seves idees generant així, un aprenentatge significatiu, per i al llarg de la vida.

Totes les atiu, inclusiu i vivencial i estan dissenyades emprant, principalment: la gamificació (Lego Serious Play), la mediació artística (artteràpia, teatre, fotografia, fang, etc.), l’activitat física i les TIC.  

dpch@femarec.cat

93 243 72 72span>

C/ Torrent de l'Estadella 46, 08030 (Barcelona).

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i cofinançat pel Fons Social Europeu:
 
 

 

 

Qui som


Serveis


Comunicació


Avís legal

Contacte

Mapa Web