Catalā    

Castellā

.    inici

mail

Segueix-nos a 

Qui som

Ajuda'ns a canviar el mķn

Accions per al Medi Ambient

Sala de premsa

Treballa a Femarec

 Serveis a les empreses

 

Empreses

Formaciķ Psicoterāpia Integraciķ Social i Laboral Coaching laboral

Companyia de Teatre

 
 

Inici -> Catāleg de serveis -> Gestiķ integral residus -> Residus que estem autoritzats a gestionar i a transportar / Gestionem

Centre Especial de Treball

 
 

Gestiķ integral i

recollida selectiva de residus

 
Gestionem Transportem Altres

 

Residus que estem autoritzats a gestionar

Codi de gestor de residus: E-1818.19

Tipus de residu

Codi LER

Paper

200101

Plāstic

200139

Fusta

200138

Metall

200140

Vidre

200102

Tōner

080318

Tčxtil / roba

200110 / 200111

Cables

200136

Bombetes

200136 

Suports ōptics, magnčtics i electrōnics

160216

Radiografies

090107

Residus barrejats

200301

Envasos de plāstic

150102

Envasos mixtos (tetrabriks)

150106

Envasos metālˇlics

150104

Envasos vidre

150107

Envasos compostos

150105

Aerosols

150111 / 160504

Gasoil

130701

Gasolina

130702

Dissolvents i hidrocarburs

200113 / 160708

Tintes, adhesius, resines, colorants i vernissos contaminats

080312 / 200128 / 080111 / 200127

Ācid sulfúric

060101 / 200114

Ācid clorhídric

060102 / 200114

Ācid fluorhídric

060103 / 200114

Ācid fosfōric

060104 / 200114

Ācid nítric

060105 / 200114

Altres ācids

060106

Hidrōxid cālcic

060201 / 200115

Hidrōxid amōnic

060203 / 200115

Hidrōxid potāssic

060204 / 200115

Hidrōxid sōdic

060205 / 200115

Altres bases

060205

Residus solucions corrosives

080316

Bateries de plom

160601

Envasos contaminats

150110

Serradures i retalls de fusta contaminats

030104 / 200137

Altres conservants de la fusta que contenen substāncies perilloses

030205

Absorbents contaminats

150202

Olis de cuina

200125

Olis industrials

120110 / 200126 / 080319 /120109

Líquid de neteja de processos de fabricaciķ

070103 / 120301

Tints i colorants

040216

Ōxids metālˇlics

060315 / 200115

Substāncies oxidants

160904

Sals amb metalls pesants

060313 / 200115

Arsčnic

060403

Mercuri

060404

Residus que contenen altres metalls pesants

060405

Fōsfor

060902

Sulfurs

060602

Carbķ actiu

061302 / 060702

Piles alcalines, botķ i acumuladors

160604 / 160603 / 200133 / 200134 / 160602

Fluorescents i altres residus amb mercuri

200121

Pols de tōner

080317

Pneumātics

160103

Solucions revelatge o impressiķ

090101

Pols o escōries que contenen substāncies contaminants

100114

Escumes contaminades

100810

Clorofluorocarburs (CFC)

140601

Equips rebutjats que contenen CFC

160211 / 200123

RAEE

200135 / 200136 / 160215 / 160214

Medicaments caducats

070599 / 200132

Medicaments citotōxics

180108 / 180207

Productes químics hospitalaris o veterinaris

180106 / 180205

Detergents i desinfectants

200129

Additius fabricaciķ plāstic

070214

Silici

060802

Residus sanitaris no objectes de requisits per prevenir infeccions

180104 / 180203

Medicaments diferents al codi 180108 i 180207

180109 / 180208

Filtres d’aire acondicionat

150203

Productes químics de laboratori que contenen substāncies perilloses

160506

Líquids de frens

160113

Sabates de frens

160112

Anticongelants que contenen substāncies perilloses

160114

Filtres d’oli

160107

Residus agroquímics que contenen substāncies perilloses

020108

Productes químics orgānics i inorgānics rebutjats que consisteixen en o contenen, substāncies perilloses

160507 / 160508

Catalitzadors usats amb substāncies perilloses

160807

 
 
 
 
 
 
 

Qui som


Serveis


Comunicaciķ


Avís legal

Contacte

Mapa Web