Català    

Castellà

.    inici

mail

Segueix-nos a 

Qui som

Ajuda'ns a canviar el món

Accions per al Medi Ambient

Sala de premsa

Treballa a Femarec

 Serveis a les empreses

 

Empreses

Formació Psicoteràpia Integració Social i Laboral Coaching laboral

Companyia de Teatre

 
 

Inici -> Catàleg de serveis -> Destrucció confidencial de documentació -> Gestió del servei

Centre Especial de Treball

 
 

Destrucció

confidencial

de documentació

 
 

 

 

 

Recollida

Femarec ofereix el servei de recollida de material confidencial mitjançant contenidors metàl·lics i sota clau. Els contenidors únicament poden ser oberts pel personal autoritzat per Femarec i degudament acreditats mitjançant carnet amb identificació fotogràfica.  

En casos excepcionals es pot lliurar al client una còpia de les Claus dels contenidors confidencials prèvia signatura d’un document per part de la persona receptora de les mateixes, en el qual consta el seu nom i DNI, per tal d’acreditar que Femarec no n’és l’únic dipositari.   

La recollida pot ser mitjançant canvi de contenidor amb brida numerada o també ser obert dintre de les instal·lacions del client; en el seu interior hi ha dipositat un sac que es segella amb una brida numerada i s’extreu del contenidor, col·locant-ne un de buit en el seu lloc.  

S’ofereix al client la possibilitat de realitzar aquest procés davant d’un responsable de l’empresa. El xofer anota l’albarà de recollida de material confidencial els nº de les brides utilitzades i deixa una còpia al client conforme ha fet la recollida. El sac o el contenidor segellat és transportat fins a les instal·lacions de Femarec. 

Femarec també ofereix el servei de recollida de documentació confidencial mitjançant contenidors de cartró tancats segellats amb un brida numerada que només es poden obrir trencant el contenidor.

En aquest cas els operaris de recollida s’emporten els contenidors plens i els substitueixen per buits anotant a l’albarà de recollida de material confidencial el nº de contenidors que es recullen i es segueix el mateix procediment explicat en el cas de contenidors metàl·lics pel paper confidencial. 

Per últim també pot ser que el client lliuri documentació confidencial dintre de caixes, bosses, gàbies, arxivadors definitius etc. En aquests casos des de les nostres oficines es dona avís al xofer que fa la recollida. La quantitat recollida s’anota a l’albarà de recollida de material confidencial i es segueix el mateix procediment explicat en els casos anteriors. 

Per altre banda, Femarec també ofereix la possibilitat de recollida de suports magnètics confidencials per la seva destrucció. Aquest material pot ser que el client el lliuri en diferents contenidors o bosses i es segueix el mateix procediment descrit per la documentació confidencial. Hi ha la possibilitat de recollir aquests residus en contenidors lliurats per Femarec amb brida numerada.

 

Transport

El material confidencial es transporta en vehicles tancats, equipats, tots ells, amb immobilitzador electromecànic o alarma. Igualment, cada vehicle disposa de telèfon mòbil de l’empresa que permet la comunicació amb les oficines en qualsevol moment. També es disposa d’un sistema de localització de vehicles via GPS que permet saber en qualsevol moment on és el vehicle i l’itinerari que ha seguit. El contacte amb els xofers és constant, tant a través del telèfon mòbil com del localitzador GPS, de manera que en tot moment està controlat el material confidencial transportat i es poden detectar canvis de ruta no autoritzats o altres indicis que puguin indicar que s’ha produït algun incident. 

 

Descàrrega material a planta   

El xofer fa la descàrrega del vehicle i anota, segons el tipus de residu, el pes del material als registres corresponents. En el cas que hi hagi brides, es comprova que els nº de les brides que es descarreguen siguin els mateixos que ha anotat el xofer al mateix albarà de recollida de material confidencial en el moment de la recollida. Aquest full es posa al contenidor que conté el material per destruir. Un cop identificats tots els contenidors a la zona de descàrrega es traslladen immediatament a la zona de destrucció amb control d’accés. El responsable d’aquesta zona comprova que el pes i el nº de cada brida indicats a l’albarà de material confidencial es correspongui amb el material que entra a la zona de destrucció abans de procedir a la seva destrucció.

 

 

 

 

 

 

 

Contenidors confidencials metàl·lics

amb tancament de seguretat

 

 

 

Contenidors confidencials der cartró amb doble precinte numerat de seguretat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Qui som


Serveis


Comunicació


Avís legal

Contacte

Mapa Web