Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

La COVID-19 ha agreujat profundament
les condicions de vida de moltes persones
que ja es trobaven en situació d’emergència,
sense feina,
sense recursos,
fins i tot sense llar.

Soles.

A Femarec continuem al seu costat,
treballant per una integració social i laboral
que els permeti assolir un entorn digne, segur
i un futur ple d’oportunitats.

Desitgem que el 2022 sigui també un bon any
per a qui més ho necessita.

CA ES
Accessibilitat