Català    

Castellà

.    inici

mail

Segueix-nos a 

Qui som

Ajuda'ns a canviar el món

Accions per al Medi Ambient

Sala de premsa

Treballa a Femarec

 Serveis a les empreses

 

Empreses

Formació Psicoteràpia Integració Social i Laboral Coaching laboral

Companyia de Teatre

 
 
 

 

 • Beneficis per a les empreses

 • Llei General de la Discapacitat

Al següent apartat apuntem tots els beneficis i incentius fiscals als quals es poden acollir les empreses que opten per contractar els serveis del nostre Centre Especial de Treball o per fer donacions a la nostra Fundació. En cada cas incloem enllaços amb els textos legals que legislen sobre aquestes qüestions.


Llei General de la Discapacitat

 

Beneficis per a les empreses:

       

Tornar

Beneficis laborals

 • La contractació de serveis del Centre Especial de Treball computa com a mesura alternativa al compliment de la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors/es establerta a la Llei General de la Discapacitat, de conformitat amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la referida quota.

Per cada mesura alternativa existeixen unes quanties que han de complir-se per cada treballador no contractat directament, essent que en el cas d’optar per la contractació dels serveis d’un Centre Especial de Treball, l’import anual de dita contractació ha d’ésser, almenys, tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada treballador amb discapacitat no contractat.

 • La realització de donacions a favor de la Fundació Femarec computa igualment com a mesura alternativa al compliment de la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de persones amb discapacitat d’acord amb l’estipulat a l’art. 2.3 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.

En el cas de donacions o activitats de patrocini, aquestes han d’ésser equivalents a l’1,5 de l’IPREM anual que correspongui per a cada treballador amb diversitat funcional no contractat.

 • La recerca i selecció dels perfils professionals de persones amb discapacitat està a càrrec de l'equip d’inserció que tutela tot el procés i, en el cas de contractació, contribueix al compliment de la Llei General de la Discapacitat.

.

 

 

 

Totes les donacions percebudes es destinen a la integració de persones en risc d’exclusió i poden ser específiques per a un projecte concret o per a consolidar globalment l’entitat.

 

 

Aquestes aportacions, doncs, són computables com a mesures alternatives a la Llei General de la Discapacitat, que obliga les empreses de més de 50 treballadors a reservar el 2% de la plantilla en favor de persones amb discapacitat, així mateix com permetran beneficiar-se d'altres bonificacions i incentius.

Aquí trobarà la nostra eina per

a calcular el seu cas particular

 

Tornar

Beneficis fiscals

 • La realització de donacions a favor d’entitats sense finalitats lucratives dóna dret a deduir de la quota íntegra de l’impost de societats el 35 % de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, (BOE 307, 24 de desembre 2002) de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • La realització de donacions a favor d’entitats sense finalitats lucratives, dóna dret a deduir de la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques el 25 % de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002), de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Els convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general tindran la consideració de despeses deduïbles al determinar la base imposable de l’impost sobre societats, d’acord amb l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002), de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

   

Tornar

Altres beneficis legals

 • La contractació del Servei de Recollida Selectiva garanteix la protecció de dades establerta al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 • La contractació de serveis del Centre Especial de Treball, orientats a la cura del medi ambient, contribueixen a l’obtenció i renovació de l’ISO 14001 Medioambiental

 

 

Tornar

Beneficis Socials

 • La difusió a través de diferents mitjans de comunicació per donar a conèixer a la societat la implicació de l’empresa en un objecte social que té cura dels i les més desvalguts i desvalgudes.

 • Millora de la imatge interna de l’empresa.

 • Contribueix a la igualtat social dels col·lectius amb majors dificultats.

 • Millora de la reputació de l’empresa.

 • Enriqueix del capital humà de l’empresa  amb la contractació de treballadors i treballadores amb discapacitat ja que la diversitat és un valor.

 • Ofereix un valor afegit a la imatge de l’empresa davant els seus clients i competidors.

 • Millora de la relació empresa - societat construint ponts de diàleg i col·laboració amb entitats socials del territori.

 

 

 
 
 

Qui som


Serveis


Comunicació


Avís legal

Contacte

Mapa Web