…..
 

 

 SIMULADOR

  Calculi aquí el seu cas particular

Per a realitzar el còmput aproximat de la quantitat de facturació que li pertoca contractar en serveis del Centre Especial de Treball o l'import de la donació que ha de realitzar, vostè pot fer ús d'aquest calculador automàtic.

Introdueixi el còmput de treballadors/es de la seva empresa (premi el botó "Com computar els treballadors/es" per saber com realitzar el càlcul) a la casella 1 i, si és el cas, la quantitat de treballadors amb certificat de disminució que ja té en plantilla, a la casella 2. Seguidament pitgi el botó calcular:

Calculi el nombre de treballadors/es de la seva plantilla prement aquí:


1 

Nombre de treballadors/es durant l'any passat:

 

2 

Nombre de treballadors/es amb certificat de disminució en plantilla durant l'any passat:


 

Cuota de treballadors/es:


Import de la facturació:

  

pta.

 

  

Import de la donació:

€ 

pta.