Català    

Castellà

.inici

mail

Segueix-nos a 

Qui som

Ajuda'ns a canviar el món

Accions per al Medi Ambient

Sala de premsa

Treballa a Femarec

 Serveis a les empreses

 

Empreses

Formació Psicoteràpia Integració Social i Laboral Coaching laboral

Companyia de Teatre

 
 

Inici -> Catàleg de serveis ->  Beneficis per a les empreses -> Llei General de la Discapacitat

 

 

 

 

 
 

Tenim totes les eines perquè acomplir la Llei General de la Discapacitat sigui molt senzill

La Llei General de la Discapacitat* (LGD) és la llei que obliga a les empreses públiques i privades amb 50 o més treballadors i treballadores a reservar un mínim del 2% de la seva plantilla a persones amb discapacitat, col·laborant d’aquesta manera en la seva inserció laboral, social i cultural.

A Femarec comptem amb més de 20 anys d’experiència lluitant per aconseguir aquest objectiu, raó per la qual oferim a les empreses tant la selecció i formació de personal amb discapacitat (som Agència de Col·locació autoritzada pel SOC amb número 0900000020), com la possibilitat de complir-lo amb totes les mesures alternatives contemplades a la normativa reguladora**. Aquestes serien la contractació de serveis d’un Centre Especial de Treball (recollida i gestió de residus, destrucció confidencial, venda de material d’oficina...), les donacions a projectes d’inserció sociolaboral a través de la Fundació Femarec (Centre de Dia de Salut Mental, Grup de Teatre Social, formació...) i l’enclavament laboral (picking, manipulats...).

 

Tria la millor opció per a la teva empresa:

T'oferim tota la nostra experiència

i assessorament:

Acompanyem a la teva empresa durant tot el procés administratiu, així com també tutelem a la persona amb discapacitat en casos de contractació directa. A Femarec ens ocupem de tot el procés, des de l’assessorament i la preparació de la documentació, fins a un seguiment permanent; oferim totes les facilitats perquè la teva empresa aposti també per un progrés accessible a tothom.

 

 

 

* Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual es regula l’acompliment

 

** REIAL DECRET 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula l’acompliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat. (BOE 94, 20-4-2005)

Donem resposta a tots els teus dubtes 

 

1   Existeixen alternatives al compliment de la LGD?

2   Quins casos es consideren excepcionals?

3   Quines són les mesures alternatives?

4   Què és un Centre Especial de Treball (CET)?

5   Si ja es tenen contractats béns i/o serveis amb un CET, s’està acomplint amb la LGD?

6   Quines són les conseqüències de l’incompliment d’aquesta Llei?

1   Existeixen alternatives al compliment de la LGD?

Tornar

 

Sí, en casos excepcionals en què les empreses no puguin contractar a persones amb discapacitat o no es cobreixi la quota de reserva,  existeixen unes mesures alternatives al seu compliment.

 

 2  Quins casos es consideren excepcionals?

Tornar

 

  • Quan es presentin davant l’oficina d’ocupació ofertes de treball per a persones amb discapacitat amb inexistència de demandants.

  • Quan s’acreditin dificultats per incorporar en la seva plantilla persones amb discapacitat per raons productives, econòmiques, tècniques...

3  Quines són les mesures alternatives? A Femarec les oferim totes!

Tornar

  • Contractació de béns i/o serveis del nostre Centre Especial de Treball.

  • Donacions i accions de patrocini monetari a la Fundació Femarec per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat.

  • Enclavaments laborals contractats al nostre Centre Especial de Treball.

  • Combinació de les diferents mesures alternatives existents entre si.

 

4  Què és un Centre Especial de Treball (CET)?

Tornar

 

Els Centres Especial de Treball són empreses que donen treball a persones amb discapacitat per garantir la seva integració laboral. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de treballadors i treballadores amb grau de discapacitat igual o superior a un 33%. Tenen un objectiu productiu com qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.

El CET de Femarec compta amb més de 130 treballadors i treballadores amb discapacitat i/o trastorn mental, plenament qualificats i qualificades pel desenvolupament de la nostra activitat productiva.

 

5   Si ja es tenen contractats béns i/o serveis amb un CET, s’està acomplint amb la LGD?

Tornar

 

No, és indispensable sol·licitar el Certificat d’Excepcionalitat davant l'Organisme Competent en cada cas .

 

6  Quines són les conseqüències de l’incompliment d’aquesta Llei?

Tornar

 

Les multes per l’incompliment d’aquesta Llei poden ser lleus, greus i molt greus, oscil·lant des dels 301 i 6.000 € per a les més lleus, fins a 600.000 i 1.000.000 € per a les més greus. I, a més, també poden portar aparellades les següents sancions:

  • Impossibilitat de contractar amb l’Administració Pública*.

  • Pèrdua de totes les bonificacions en matèria laboral*.

  • Impossibilitat de rebre ajuts o subsidis de l’Administració Pública.

  • Sancions de fins a 6.000 € anuals per persona amb discapacitat no contractada o falta de mesures alternatives.

*LLEI 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones Discapacitades.

 

Conegueu aquí tots els beneficis per a les empreses

Estem a la teva disposició per a qualsevol dubte, contacta’ns!

Tel. 93 303 65 00 /  Fax. 93 303 65 01

rree@femarec.cat

c/ Maresme, 59/61 Barcelona

 
 
 
 
 

Qui som


Serveis


Comunicació


Avís legal

Contacte

Mapa Web