logo femarec

Català Castellà
pdf

facebook

twitter

linkedin

youtube

inici  Inici      Projecte Activitat Dades econòmiques grafiques dades Gràfiques
 
MEMÒRIA 2015
 

dades econòmiques

.

Origen dels ingressos

 

Total ingressos entitat

8.225.372,55   €

%

Prestació de serveis

4.109.036,14  €

49,96

Subvencions públiques

3.619.521,97  €

44,01

Aportacions privades

496.521,97  €

6,04

ingressos

Ingressos per departaments

 

Prestació de serveis

Subv. Públ. Explotac.

Aportacions privades

Cet* i Centre de Dia

2.822.373,56 €

1.286.175,85 €

31.424,09

DPCH**

1.286.662,58

2.333.638,59 €

102.876,26

Fundació

0,00 €

0,00 €

362.221,62 €

 

4.109.036,14 €

3.619.814,44 €

496.521,97 €

 

* Centre Especial de Treball

** Dept. Desenvolupament Personal i del Capital Humà

Destí de la despesa

 

Total despesa entitat

8.145.896,44  €

%

Sous i salaris

5.630.045,87

69,12

Infraestructures

708.876,17 €

8,67

Altres despeses d'explotació

1.449.346,00 €

17,79

Despeses derivades de l'objecte social

360.628,40 €

4,43

 

despeses

Despesa per departaments

 

Sous i salaris

Infraestructures

Altres despeses d'explotació

Cet i Centre de Dia

3.908.408,72 €

490.023,11 €

1.006.143,94 €

DPCH

1.721.637,15 €

215.853,06 €

443.202,06

Fundació

0,00 €

0,00 €

360.628,40 €

 

5.630.045,87 €

705.876,17 €

1.809.974,40 €

 

Resultat de l'exercici

 

79.476,11€

 

 

 

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso

www.femarec.cat